Annons
Nu begränsas förskrivning av klorokin i Sverige

Nu begränsas förskrivning av klorokin i Sverige

Efter stor ökning av förskrivningen av läkemedel med klorokin begränsar nu Läkemedelsverket förskrivningen.

2 apr 2020, kl 18:22
0

Annons

Läkemedlen klorokinfosfat och hydroxyklorokin (Plaquenil) har visat en viss effekt vid behandling av patienter med covid-19. Efter en stor ökad efterfrågan på läkemedlen begränsas nu möjligheten att förskriva dem, meddelar Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Enligt en ny förordning får i fortsättningen endast läkare med specialistkompetens i reumatologi, hud- och könssjukdomar eller barn- och ungdomsmedicin förskriva läkemedel med klorokin. Möjligheten till utlämnande efter rekvisition i sjukvården påverkas däremot inte. Förutom behandling av patienter med covid-19 är läkemedlen också aktuella i flera pågående kliniska studier av covid-19.

Ökad förskrivning av klorokin

Klorokinfosfat och hydroxyklorokin, som ursprungligen är godkända för behandling av bland annat malaria och/eller vissa autoimmuna sjukdomar, är sedan en tid restnoterade hos Läkemedelsverket. För att undvika en bristsituation, som både skulle påverka behandlingsmöjligheterna till patienter med covid-19 och de patienter med kroniska sjukdomar som tar läkemedlen regelbundet, begränsar alltså Läkemedelsverket förskrivningsrätten tillfälligt.

Efter att ha analyserat den förskrivning som gjorts av klorokin den senaste tiden bedömer Läkemedelsverket att klorokin i högre grad förskrivits till patienter ”på andra grunder än godkänt behandlingsområde”. De förskrivna volymerna har också ökat kraftigt, skriver man i pressmeddelandet.

Liten kunskap om klorokin vid covid-19

Som Läkemedelsvärlden skrivit om tidigare är kunskapen om effekt och säkerhet för klorokin vid covid-19 fortfarande mycket begränsad. Känt sedan tidigare är att klorokin är kopplat till en rad interaktioner och biverkningar, bland annat gastrointestinala-, och hudbiverkningar.

Vid höga doser eller vid samtidig behandling med vissa andra läkemedel kan de också ge allvarliga biverkningar som hjärtarytmi, ibland med dödlig utgång.

Läkemedelsverket avråder starkt från att klorokinfosfat och hydroxiklorokin används som egenvård, det vill säga utan recept från läkare som omfattas av den nu antagna begränsningen.

Användning i kliniska studier

Vad gäller läkemedlens användning som behandling av covid-19 bedömer Läkemedelsverket, liksom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, att de i nuläget endast bör användas inom ramen för kliniska studier. På sin hemsida skriver Läkemedelsverket att ”förskrivning utanför godkänd indikation innebär ett särskilt ansvar för behandlande läkare att kunna motivera, dokumentera och följa upp ordinerad behandling.”

Den tillfälliga begränsningen av förskrivning av klorokinfosfat och hydroxiklorokin gäller från och med i dag till och med den 20 oktober 2020.