Annons

Nefazodon försvinner från apotekshyllorna

Bristol Myers Squibb drar tillbaka sitt antidepressiva läkemedel nefazodon (Nefadar) från den svenska marknaden efter 23 rapporter om leverbiverkningar, skriver Dagens Medicin.

4 dec 2002, kl 11:40
0

Enligt Karin Hedenmalm, klinisk farmakolog vid Läkemedelsverkets biverkningsenhet i Uppsala, har tio patienter som fått nefazodon fått leverskador som kräver sjukhusvård.

Bristol Myers Squibb valde att dra tillbaka sin ansökan om förnyat godkännande sedan Läkemedelsverket krävt obligatorisk mätning av leverenzymer före och efter inledd behandling med nefazodon.

Apotek och läkare informerades om företagets beslut i mitten av september. Preparatet, som nått begränsad användning, kommer enligt Dagens Medicin även att tas av marknaden i Danmark, Finland och Norge.