Nätläkare skrev ut mest antibiotika i USA-studie

Nätläkare skrev ut mest antibiotika i USA-studie

Barn med luftvägsinfektion fick mer antibiotika av nätläkare än vid besök på fysiska vårdmottagningar.

12 apr 2019, kl 11:00
0

Annons

Forskare vid the University of Pittsburgh medical center har gjort en jämförande studie av antibiotikaförskrivningen till barn vid telemedicinska besök hos nätläkare respektive fysiska besök på akut- eller primärvårdsmottagning. Forskarna undersökte både frekvensen av antibiotikaförskrivning till barn med symtom på akut luftvägsinfektion och om läkarna valde antibiotika enligt gällande kliniska riktlinjer.

Studien, som har publicerats av tidskriften Pediatrics, visade att nätläkarna skrev ut antibiotika oftare än sina kollegor vid fysiska mottagningar. Nätläkarna var också sämre på att följa kliniska riktlinjer.

– Nätläkarna skrev oftare ut antibiotika vid tillstånd där denna behandling inte hjälper, exempelvis vid vanlig förkylning, berättar läkaren och forskaren Kristin Ray som ledde studien i ett pressmeddelande.

– När det gällde diagnoser där antibiotika kan behövas – som öroninflammationer, bihåleinflammation och halsinfektion med streptokocker – fick nätläkarnas patienter oftare andra antibiotika än dem som riktlinjerna rekommenderar.

Kristin Ray menar att skillnaderna till stor del kan bero på att nätläkarna inte har samma möjlighet att göra en fysisk undersökning av patienten.

I studien använde forskarna uppgifter från 2015-2016 i en stor nationell databas inom en privat sjukvårdsförsäkring. De granskade utfallet av alla läkarbesök som barn i åldrarna 0-17 år gjorde på grund av en akut luftvägsinfektion. Efter en matchning med avseende på bland annat ålder, kön, kronisk medicinsk komplexitet och boendeförhållanden jämfördes besöken vid de olika typerna av mottagningar. 4 604 nätläkarbesök, 38 408 besök på akutmottagning och 485 201 primärvårdsbesök ingick i studien.

Barnen fick recept på antibiotika vid 52 procent av nätläkarbesöken, 42 procent av akutvårdsbesöken och 31 procent av primärvårdsbesöken.

Antibiotikavalet stämde med kliniska riktlinjer på 59 procent av recepten från nätläkare, 67 procent av akutläkarnas recept och 78 procent av förskrivningarna från primärvården.

I Sverige har hittills ingen liknande vetenskaplig jämförelse gjorts av nätläkarnas och den fysiska vårdens antibiotikaförskrivning. Region Jönköpings län har dock följt upp några stora svenska digitala vårdgivares antibiotikaförskrivning.

I uppföljningen konstaterades bland annat att de digitala vårdgivarnas patientunderlag skiljer sig mycket från de fysiska vårdcentralernas och att det därför är svårt att jämföra dem med varandra. Nätläkarnas patienter är bland annat yngre och söker i mycket större utsträckning för infektioner.