Annons

Nanopartiklar optimerade för cancerbehandling

Forskare har hittat den optimala storleken på nanopartiklar tänkta för cancerbehandling.

16 okt 2014, kl 11:34
0

Annons

Inom nanomedicinforskningen testas nanopartiklar som kan transportera substanser som exempelvis angriper cancerceller. Partiklarnas litenhet gör att de kan distribueras långt in i tumörvävnaden. Nu har en forskargrupp från universitetet i Illinios optimerat en sådan metod genom att fastställa vilken storlek på partiklarna som har bäst biologisk effekt.

I studien som publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences användes partiklar i olika storlekar som i övrigt hade identiska egenskaper.
Nanopartiklarnas biodistribution undersöktes genom att mäta penetrationen in i tumörvävnad, dess clearence samt anticancereffekt i olika tumörmodeller. Dessutom gjordes olika matematiska modeller för att värdera hur partiklarna förflyttar sig över tiden i tumörvävnad.

De flesta av dagens godkända nanomediciner mot cancer har partikelstorlekar på 100-200 nanometer. I den nya studien visade forskarna att den optimala storleken för partiklar var mycket mindre, bäst var 50 nanometer. Att göra partiklarna ännu mindre var inte bättre.

Vid universitetet har man nu framställt en cancermedicin med den optimala storleken som visats vara effektiv mot bröstcancer och förhindrar metastasering i djurmodeller.