Annons

Mot yrsel blir subventionerat

Ett kombinationspreparat med dimenhydrinat och cinnarizin, Arlevert ingår nu i högkostnadsskyddet.

17 mar 2014, kl 10:29
0

Annons

Våren 2013 godkändes Arlevert för försäljning i inom EU. Nu har TLV beslutat att det ska ingå i högkostnadsskyddet.

Arlevert är indicerat vid behandling av yrselsymtom av olika orsaker. Behandlingen ska främst användas som förebyggande behandling, eftersom det under den akuta fasen av yrsel är vanligt att patienten mår illa och kräks och inte kan ta tabletter. Behandlingen kan också ha en användning när det akuta yrseltillståndet gått över.

Idag finns inget godkänt läkemedel i Sverige som är avsett för yrselpatienter i den fas där Arlevert kan vara ett alternativ.

Yrsel, vertigo, uppstår när signalerna från olika sinnessystem inte stämmer överens inbördes eller med vad som lagrats i balansminnet. 

De fem vanligaste yrselsjukdomarna, som står för 75 procent av all sorts yrsel, är godartad lägesyrsel även kallad kristallsjukan, fobisk postural yrsel, vestibularisneurit, migränrelaterad yrsel och Ménières sjukdom. Enligt företaget kan behandlingen vara ett alternativ främst vid vestibularisneurit, Ménières sjukdom samt migränrelaterad yrsel.