Annons

Möjlig cancerrisk med diabetesmedicin

Det snabbverkande insulinläkemedlet Exubera, som tas med hjälp av
inhalator, bör uppdateras med information om en eventuell koppling till
lungcancer. Det rekommenderar det europeiska läkemedelsverket EMEA.

18 jun 2008, kl 12:07
0

Annons

Sju fall av lungcancer som inträffat i samband med användning av Exubera har uppmärksammats av EMEA:s rådgivande kommitté CHMP. Exubera är ett inhalationspulver bestående av humaninsulin som är godkänt för behandling av diabetes typ 1 och 2 hos vuxna.

Eftersom de upptäckta fallen är få och samtliga av dessa patienter även var före detta rökare är det inte möjligt att avgöra om lungcancern verkligen var förknippad med Exubera. Men som en försiktighetsåtgärd rekommenderar CHMP nu att läkemedelsinformationen uppdateras så att även dessa lungcancerfall omnämns. Kommittén har även begärt att en studie ska göras för att titta  närmare på lungcancerrisken hos patienter som har behandlats med Exubera.

I januari i år slutade tillverkaren, Pfizer, att förse apoteken med Exubera av kommersiella skäl och från och med september 2008 förväntas läkemedlet inte längre finnas att tillgå inom EU.