Annons
Läkemedelsföretag kastas ut från branschförening
”Misskrediterar läkemedelsindustrin”
Foto: Istock

”Misskrediterar läkemedelsindustrin”

Brittisk branschförening kastar ut Novo nordisk efter allvarliga regelbrott. Företaget har bekostat utbildningar i att skriva ut deras fetmaläkemedel.

5 apr 2023, kl 11:23
0

Annons

”Fetma påverkar en av fyra vuxna i UK, så erbjuder ditt apotek en viktminskningstjänst? Om inte så har vi finansiering för att komma igång. Följ med oss ​​på söndag morgon för ett GRATIS #webinar för att börja din resa. Vår #sjuksköterska kommer att guida dig hela vägen så att du inte är ensam. Kommer vi att #walkthewalk med dig?”

Så kan man översätta en annons på Linkedin som marknadsförde utbildningar om att arbeta med att erbjuda viktminskningshjälp. Den marknadsförda utbildningen riktade sig till vårdpersonal, som farmaceuter. Den skulle bland annat ge kunskap om att förskriva fetmaläkemedel. I synnerhet det danska läkemedelsföretaget Novo nordisks fetmaläkemedel Saxenda (liraglutid).

På grund av sina kopplingar till dessa utbildningar utesluts nu Novo nordisk i minst två år från den brittiska branschorganisationen för läkemedelsindustrin. Den heter Association of the british pharmaceutical industry, ABPI och är motsvarigheten till svenska Läkemedelsindustriföreningen, LIF.

Läkemedelsföretaget måste bevisa att de bättrat sig innan de får gå med igen.

Upprepade och allvarliga regelbrott

Orsaken till att företaget kastas ut rubriceras som allvarliga och upprepade brott mot ABPI:s etiska uppförandekod. Nyheten om uteslutningen har bland annat rapporteras i The British medical journal, BMJ.

Det började med att annonsen på Linkedin om fetmautbildning anmäldes till ABFI av hälso- och sjukvårdspersonal.

Efter en lång utredning slår branschföreningen nu fast att Novo nordisk fullt medvetet men förtäckt betalat för en storskalig kampanj för fetmautbildningar.

Syftet var att få hälso- och sjukvårdspersonal, som farmaceuter, att skriva ut deras fetmaläkemedel Saxenda, och därigenom öka försäljningen. Dessutom utan att patienten ens behöver träffa en läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt.

Betalade vårdpersonalens utbildning

Det företaget gjort visar på en omfattande brist på förståelse om vad föreningens etiska koder innebär och förvirring kring ansvaret, menar ABPI:s överklagandenämnd.

Regelbrotten är flera enligt ABPI:s överklagandenämnd:

  •  ABPI anser att Novo nordisk inte tydligt angett sin Saxendakoppling på Linkedin, vilket är ett brott mot de etiska reglerna.
  • Företaget har betalat viktminskningsutbildningar för individuell hälso- och sjukvårdspersonal, som farmaceuter, så att de ska kunna skriva ut fetmaläkemedel utan att vara läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt.
  • Kursernas innehåll var obalanserade och vinklade till Saxendas fördel.
  • Syftet var att tydligt driva på försäljningen av Saxenda.

“Armlängds avstånd” enligt företaget

Novo nordisk protesterade mot samtliga anklagelser. Enligt läkemedelsföretaget var deras sponsring på ”armlängds avstånd”.

Men branschföreningen står fast.

Novo nordisk hade med sina egna representanter på webbinarer. Kursdeltagarna följdes också upp av läkemedelsföretaget efteråt för att stötta dem att starta verksamhet. Det kan inte kallas “armlängds avstånd”, enligt ABPI.

Varje kursdeltagare fick ett ettårigt finansiellt stöd från Novo nordisk för det som kallas PGD, Patient group directions. Det är ett rättsligt ramverk som finns i Storbritannien.

PGD gör att vårdpersonal som dietister, sjuksköterskor och farmaceuter kan skriva ut läkemedel till en specifik patientgrupp utan att vara läkare eller sjuksköterska med vanlig förskrivningsrätt.

Tusentals gick sponsrad fetmakurs

Den 1 juli 2021 hade 4399 vårdpersonal genomgått utbildningen. 599 av hade aktiverat sin PGD-licens, enligt BMJ.

Branschorganisationens överklagandenämnd går hårt åt Novo Nordisk. Samarbetet med kursarrangören, i synnerhet i relation till PGD, anser den “har misskrediterat och minskat förtroendet för läkemedelsindustrin“.

Att betala utbildning på det här sättet är en individuell förmån till hälso- och sjukvårdspersonal som är ett ”incitament att förskriva, tillhandahålla, administrera eller rekommendera Saxenda”, enligt ABPI:s överklagandenämnd. Det är inte tillåtet.

Särskilt betonar nämnden att information om säkerhet och biverkningar av företagets läkemedel undanhållits när det jämförts med konkurrerande fetmaläkemedel.

Framställde sin egen medicin som bäst

Under kursen fick deltagarna lära sig om tre olika viktminskningssubstanser.

I utbildningsmaterialet nämndes allvarliga biverkningar och kontraindikationer enbart för de två andra substanserna, inte för företagets preparat.

I en annan del i kursen förklarades mekanismen om hur GLP-1 analoger är aptitdämpande. Vid denna tidpunkt fanns bara liraglutid preparat tillgängligt.

Kursdeltagarna informerades även om att lämplig hälso- och sjukvårdspersonal med PGD kunde skriva ut Saxenda. Detta läkemedel framhölls även som bäst, enligt ABPI.

Obalanserade information har nått en bred publik. Det är ett potentiellt hot mot patientsäkerheten, anser överklagandenämnden. Därför ska Novo nordisk tillrättavisas offentligt.

Sällsynt att medlemsföretag utesluts

Beslutet om uteslutning är ovanligt. På 40 år har ABPI uteslutit endast åtta medlemsföretag. Motsvarande organisation i Sverige, Läkemedelsindustriföreningen, LIF, har aldrig någonsin uteslutit någon medlem, uppger presschefen Erik Kjellin.

Novo nordisk ska hållas under uppsikt i två år. De måste bevisa att de bättrat sig innan de får bli medlemmar igen.

En talesman för Novo nordisk säger enligt BMJ att de är besvikna över beslutet men accepterar det.

Vidare säger talespersonen att de ska fortsätta att stärka sitt efterlevnadsramverk och förbli angelägna om att följa ABPI:s uppförandekod samt ”upprätthålla de högsta möjliga etiska standarder som krävs av läkemedelsindustrin”.

I blåsväder för att ha betalat experter

Men det är inte enda härvan Novo nordisk är inblandad i just nu. The Observer har avslöjat en orkestrerad PR-kampanj för ett annat av bolagets fetmaläkemede, Wegovy, eller semaglutid, ibland kallat ”The skinny jab”.

Hälsoorganisationer. forskare och andra yrkesmänniskor har fått 21,7 miljoner pund, motsvarande 281 miljoner svenska kronor.

Dessa har sen, som experter, hyllat Wegovy, men däremot inte alltid angett sin koppling till bolaget, skriver The Guardian. Företaget har också gett pengar till den brittiska offentliga vården.

Det finns inga tecken på att utbetalningarna är olagliga, enligt The Guardian. Experterna säger att de inte påverkats av pengarna. Företaget självt säger att det aldrig medvetet brutit mot de etiska eller lagliga ramarna.