Annons

Micardis inte kostnadseffektivt

Anmäld: Boehringer Ingelheim
Anmälare: LFN
Ärende: Micardis
Ärendenr: N753
Utgång: Fälld
Avgift: 100 000 kr

27 mar 2006, kl 14:04
0

LFN har anmält en marknadsföringsåtgärd för Micardis från Boehringer Ingelheim (BI). Vid en muntlig framställning visade BI en bild där det angavs ?Micardis är minst lika effektivt som andra angiotensinreceptorblockerare och har ett lägre pris. Micardis är kostnadseffektivt och bör vara förstahandspreparat bland ARB?. Som referens angavs ?LFN september 2005?.

LFN menar att påståendet är vilseledande och LFN har inte gjort något sådant uttalande. BI medger LFN:s anmärkning och beklagar det inträffade.

Enligt NBL:s beslut är informationen vilseledande. Den strider mot artikel 4 och NBL-avgiften sätts till 100 000 kr.