Annons

Melatoninanalog kan hjälpa skiftarbetare

Ett nytt sorts sömnläkemedel som påverkar hjärnans melatoninsystem kan
underlätta för personer med störda sömncykler. Medlet innehåller
tasimelteon och är tänkt att hjälpa vid tillfälliga sömnrubbningar.

2 dec 2008, kl 14:08
0

Annons

Det är företaget Vanda Pharmaceuticals som utvecklat ett preparat med den melatoninliknande substansen tasimelteon (VEC-162) mot sömnstörningar. I en artikel som publicerats på Lancets hemsida presenteras lyckade fas 2 och 3-studier med preparatet.  

I fas 3-studien ingick 411 personer som fick 20, 50 eller 100 mg tasimelteon eller placebo en halvtimma innan sänggående. Samtliga fick sin dygnsrytm förskjuten genom stanna uppe fem timmar längre än normalt. I fas 2-studien deltog 39 personer som under sex dygn slumpades till att få tasimelteon 20, 50 eller 100 mg eller placebo. De första tre nätterna fick deltagarna sova mellan klockan 23.00 och 07.00. De följande nätterna försköts sovtiden till mellan klockan 18.00 och 02.00.

I båda studierna mättes deltagarnas sömnkvalitet med vad som kallas polysomnografi, där bland annat EEG, EKG, ögonrörelser och andningsfrekvens ingår.  Deltagarnas melatoninnivåer kontrollerades också.

Forskarna såg att de personer som fått tasimelteon sov bättre och snabbare kunde ställa om sin dygnsrytm än de som fått placebo. De fick mellan 30 minuter och två timmars längre sömn än de i kontrollgruppen. Forskarna drar slutsatsen att substansen kan vara till stor nytta för personer med övergående sömnproblem till följd av förändrad dygnsrytm. Tanken är att det kan hjälpa människor som arbetar i skift eller som reser mellan olika tidszoner.

Fördelarna med melatoninanalogen, skriver forskarna, är att det inte ger upphov till samma beroende som sömnmedel i gruppen bensodiazepiner gör. Däremot gör inte tasimelteon att insomningen går snabbare vilket är fallet med bensodiazepiner .

I en kommenterande artikel i the Lancet skriver doktor Daniel P Cardinali vid University of Buenos Aires, Argentina att skiftarbetare och fotbollslag kommer att välkomna det nya läkemedlet. Men han skriver också att farmakokinetiken för melatononanaloger är komplicerad och behövs studeras mer innan de börjar användas i stor skala.