Annons
Måttlig effekt med remdesivir enligt ny studie
Foto: Istock

Måttlig effekt med remdesivir enligt ny studie

En fas III-studie med läkemedlet remdesivir till inlagda patienter med måttlig covid-19 visar en viss positiv effekt.

3 jun 2020, kl 16:55
0

Annons

Preliminära resultat från en global fas III-studie med remdesivir visar att läkemedlet har måttlig men positiv effekt på sjukdomsförloppet vid covid-19. I den globala studien, där även svenska patienter ingått, utvärderades behandling med remdesivir i fem eller tio dagar för sjukhusinlagda patienter med måttlig covid-19. Totalt ingick 600 patienter som randomiserades till någon av behandlingsgrupperna eller till fortsatt standardbehandling.

De preliminära resultaten presenteras av läkemedelsföretaget Gilead, som genomfört studien, och visar att 76 procent av patienterna som fick remdesivir i fem dagar hade förbättrad klinisk status på dag 11 efter behandlingsstart.

Remdesivir bäst i fem dagar

Jämfört med de som enbart fick standardbehandling, där 66 procent visade klinisk förbättring dag 11, var skillnaden statistiskt signifikant. För gruppen som fick remdesivir i tio dagar sågs däremot ingen skillnad i klinisk förbättring jämfört med vare sig fem dagars behandling eller de som fick enbart fick standardbehandling.

Patienterna som ingick i studien vårdades alla på sjukhus, hade bekräftad covid-19 och tecken på lunginflammation. De hade dock inte försämrad syresättning.

Den kliniska förbättringen mättes utifrån en sjugradig skala som sträckte sig från utskrivning från sjukhuset till behov av syrgas, respiratorbehandling, ECMO-behandling och död.

Den statistiskt säkerställda förbättringen i gruppen som fick remdesivir i fem dagar gällde en grads förbättring på den sjugradiga skalan.

De vanligaste biverkningarna, som förekom hos mer än fem procent i behandlingsgrupperna, var illamående, diarré och huvudvärk.

Tvetydiga resultat om effekt

Remdesivir har utvärderats i flera andra studier. Bland annat i en studie gjord av amerikanska National institute of allergy and infectious diseases (NIAID) på mer än 1 000 patienter, som Läkemedelsvärlden rapporterat om. Enligt den förkortades patienternas vårdtid från 15 till 11 dagar med behandling med remdesivir.

I en annan studie från Kina sågs dock inte samma positiva effekt utan där påverkades inte tiden till klinisk förbättring med remdesivir.

I ett uttalande kopplat till den nu presenterade studien säger Merdad Parsey, medicinskt ansvarig på Gilead, att ”den data som studien ger bidrar till att vägleda den fortsatta forskningen”. Det innebär enligt Parsey bland annat att utvärdera behandlingen tidigare i sjukdomsförloppet liksom att göra kombinationsstudier med andra behandlingar för covid-19.