Annons
Mässlingsvaccin skyddade mot mer än mässling

Mässlingsvaccin skyddade mot mer än mässling

En studie i Ghana visar att mässlingsvaccinering ledde till lägre dödlighet sett till alla dödsorsaker.  

14 feb 2018, kl 06:00
0

Barnen som fick mässlingsvaccin hade en avsevärt lägre dödlighet jämfört med barnen som inte fått vaccinet, även om man räknade bort mässling som dödsorsak i statistiken. Det visar en kohortstudie från Navrongo i Ghana, publicerad i tidskriften Frontiers in Public Health.

I studien har forskarna följt upp årliga kohorter med nio till tolv månader gamla barn under perioden 1996 till 2012. Överlevnad och död har analyserats hos de barn som fått mässlingsvaccin efter den tredje DTP-vaccindosen (vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta) och jämförts med överlevnaden hos de barn som inte fått något mässlingsvaccin.

Tidigare forskning har nämligen visat att tidpunkten för mässlingsvaccinet har stor betydelse. Om mässlingsvaccinet ges efter den tredje DTP-vaccinationen, som Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar, har dödligheten blivit lägre jämfört med om det ges innan eller samtidigt som DTP-vaccinet.

Den aktuella studiens resultat visade att dödligheten var lägre hos de barn som fick mässlingsvaccin, även om man räknade bort mässling som dödsorsak. Efter ett års uppföljning var mortaliteten 38 procent lägre och efter fem år 22 procent lägre. Resultatet tyder på att mässlingsvaccinet ger ett mer omfattande skydd än bara mot mässling.

– Utvärderingar av vaccinationsprogram baseras vanligtvis på antagandet att vaccin bara skyddar mot specifika sjukdomar, säger Paul Welaga, artikelns försteförfattare, i en kommentar till artikelns publicering. Vår studie ger ytterligare evidens till teorin att mässlingsvaccin, om det ges vid rätt tidpunkt, bidrar till att sänka barnadödligheten även genom andra icke-specifika effekter.

De stora skillnaderna i överlevnad som studiens resultat pekar på gör att forskarna drar slutsatsen att mässlingsvaccinet om det ges vid rätt tidpunkt associeras med så stora skillnader i överlevnad att vaccinet som enskild faktor har bidragit till att sänka barnadödligheten globalt. Även om mässling utrotas i framtiden, bör vi därför fortsätta att vaccinera med mässlingsvaccin för vaccinets övriga effekter på barns överlevnad, skriver forskarna i artikeln.