Annons

Lyrica kan bli läkemedel mot fibromyalgi

Pfizer har lämnat in en ansökan till amerikanska läkemedelsverket om att få läkemedlet pregabalin (Lyrica) godkänt för behandling av fibromyalgi. Idag används det bland annat för behandling av neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom.

7 maj 2007, kl 13:33
0

Annons

Ansökan baseras på en studie med 745 fibromyalgipatienter som behandlades med 300, 450 eller 600 milligram pregabalin i fjorton veckor. Hos den behandlade gruppen som fick 600 milligram minskade den rapporterade smärtan med mer än femtio procent hos en tredjedel av patienterna. I placebogruppen var det femton procent som rapporterade att smärtan minskat lika mycket.


Pregabalin är idag godkänt för behandling av perifer och central neuropatisk smärta, epilepsi och generaliserat ångestsyndrom.
? Om pregabalin har en effekt på fibromyalgi så hänger det troligtvis ihop med de effekter på det centrala nervsystemet som också gör att det hjälper mot central neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom, säger Clas Mannheimer, chef för multidisciplinärt smärtcentrum på Östra sjukhuset i Göteborg.
Clas Mannheimer är inte förvånad över att Pfizer nu söker godkännande även för fibromyalgi.
? De här effekterna har man diskuterat ett tag. Om resultaten visar sig hålla för ett godkännande så finns det helt klart utrymme för nya behandlingsmetoder hos den här svårt drabbade patientgruppen, säger han.