Lilly prövar ny metod för bokning av kongressresor

Sedan oktober erbjuder Lilly en ny form av bokning av resor till kongresser. Läkaren anmäler sig på Lillys hemsida och ett mail går till huvudmannen för godkännande. Nydanande säger man på Lilly. Opassande tycker Landstingsförbundet.

19 okt 2004, kl 18:20
0

Annons

Efter att det nya avtalet mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen undertecknats, lanserar Eli Lilly ett nytt rese- och utbildningskoncept, Lilly kongress- och utbildningsservice för läkare.

På Lillys hemsida återfinns de kongresser som läkarna inom Lillys ?advisory boards? har valt ut. Alla läkare är välkomna att göra en intresseanmälan till den kongress som de känner är relevant för dem. Samtidigt med anmälan går ett mail till läkarens huvudman som informeras om att aktuell läkare har gjort en intresseanmälan och frågar om detta godkänns av huvudmannen.

Lilly betalar kongressavgiften samt hälften av kostnaderna för resa och uppehälle. Inga sociala arrangemang förekommer.

? Med denna kongress- och utbildningsservice erbjuder vi mer vidareutbildning, under fullständig öppenhet och utan företagsstyrning, säger Patrik Jönsson, vd på Lilly i Sverige.

I skrivande stund finns några få kongresser att välja emellan. Men fullt utbyggt blir det ett 25-tal kongresser.

? Om intresset blir stort kanske vi väljer att inkludera relevant utbildning också för andra yrkeskategorier, främst specialiserade sjuksköterskor, säger John Ahlmark, informationschef på Lilly.

Men på Landstingsförbundet är man inte imponerad.

? Det verkar mycket konstigt. Vårt avtal bygger på att det inte ska gå någon personlig inbjudan till läkarna, utan att det är huvudmannen som ska utse vilka som har störst behov att åka. Här gör man ett kryphål genom att upprätta en tjänst som läkarna själva får söka på hemsidan. Min spontana reaktion är att det absolut inte passar in i andemeningen i vårt avtal, säger Margareta Persson, chef för enheten Hälsa och Läkemedel på Landstingsförbundet.

John Ahlmark menar att det gör det och hoppas att den nya öppenheten om vad som erbjuds och vad som gäller ska radera eventuella misstänksamheter.

? Vi har själva tyckt att det gamla sättet att bjuda in läkare blivit allt mer besvärande, både för oss och för de många chefer inom vården som varit oroliga att de skulle godkänna vidareutbildningsinsatser som stred mot regler eller mot andan i de lokala reglerna inom sjukvården, säger John Ahlmark.

? I och med att vi har ett nytt avtal som stadgar att sjukvården välkomnar läkemedelsindustrins vidareutbildningssatsningar, samt att det skall vara huvudmännen som har kontrollen, blir det naturligt att erbjuda vidareutbildning enligt vår modell, anser vi.

Om nu det förra systemet hade brister, varför ändrade ni inte på det alternativt införde denna bättre tjänst innan det nya avtalet trädde i kraft?
? Vi har ändrat mycket i hur vi bjuder in läkare till vidareutbildningar under de se senaste två åren. Vi har börjat kräva att huvudmannen skall skriva under godkännanden, med namnförtydliganden, för att säkert kunna dokumentera att allt går rätt till. Vi har dessutom minskat antalet deltagare till kongresser, eftersom resorna i sig ibland kritiserats för att vara alltför omfångsrika. Vi har helt slutat att erbjuda också enklare sociala aktiviteter. Där det är möjligt undviker vi de sociala aktiviteter som är en integrerad del av kongressen, exempelvis alltför överdådiga galamiddagar. Istället går vi exempelvis till en enkel kvartersrestaurang. Från Lilly stödde vi helt och fullt LIF:s initiativ att föreslå Landstingsförbundet att tillsammans skriva ett nytt avtal. När det nu är färdigt är det dags att göra mer permanenta nyordningar som tar sin utgångspunkt i vad sjukvården säger sig värdesätta. Dessutom – när förändringar sker är det lättare att vara kreativ.

Hur många kongresser kan man anmäla sig till?
? För ögonblicket kan man anmäla sig till två-tre stycken, men vi har listat en stor mängd kongresser som inom kort kommer att vara klara för intresseanmälningar från läkare. För närvarande är det runt 25 stycken.

Det känns som att det blir många huvudmän och mailadresser att hålla reda på?
? Ja. Men enda alternativet till att göra så här är ju att kompromissa i följsamheten till avtalet.

Vilka reaktioner har ni fått från läkare och landsting?
? Så här mindre än en vecka efter lansering har vi blott fått goda vitsord, även om en och annan konkurrent undrar om vi fått nippran: Hur kan Lilly offentliggöra gentemot hela världen vilka kongresser man avser att åka på, vilka kostnader som gäller och släppa möjligheten att handplocka vilka läkare som skall få åka på kongress!?

På vilket sätt möjliggör detta för Lilly att öka antalet platser till framtida kongresser?
? I och med att vi inte handplockar vilka som skall få följa med, det är ju helt en fråga för läkarna själva och deras chefer, torde det vara okontroversiellt att ibland ha fler platser till förfogande än vad vi haft tidigare.

Hur många kongresser kommer ni att erbjuda resor till när detta är fullt utbyggt?
? I dagsläget har vi runt 25 kongresser listade. Om intresset blir stort kanske vi väljer att inkludera relevant utbildning också för andra yrkeskategorier, främst specialiserade sjuksköterskor. Detta är ju dessutom bara en del i Lillys bidrag till vidareutbildningen av läkare, dessutom anordnas andra terapi- eller produktinriktade utbildningsaktiviteter.

När blir det fullt utbyggt?
? Vi försöker lyssna till vad som efterfrågas. Så länge som det som efterfrågas ligger inom de terapiområden där vi har kunskap och möjlighet att bidra, avser vi att försöka möta efterfrågan. Reaktionerna får bestämma hur vi går vidare.

Hur har ni fått reda på att det är detta som sjukvården vill ha?
? Ärligt talat, ingen inom sjukvården har bett oss att ta fram just denna typ av service. Men många krångliga situationer under det senaste året har gjort oss övertygade om att nya grepp är nödvändiga. Grunden är att vi är säkra på att läkarna och sjukvårdshuvudmännen uppskattar att industrin bidrar med vidareutbildning ? om denna bara sker under sådana former att huvudmännen kan bedöma och fördela utbudet mellan sina läkare, samt att öppenheten är så stor som möjligt. Vi tror att Lilly kongress- och utbildningsservice har just dessa kvaliteter. Om vi kan utforma saker än bättre är vi mycket lyhörda för förslag, säger John Ahlmark.