Annons

Läsarundersökning 1998: Läkemedelsvärlden en bra tidning enligt 96 procent

Saklig, intressant och trovärdig ? det är omdömet om Läkemedelsvärlden hos nio av tio läsare. Det visar den läsarundersökning som tidningen låtit göra under våren. Undersökningen visar också att hela 96 procent av läsarna är nöjda med tidningen.

19 jul 2002, kl 03:19
0

Annons

Under våren har tidningen Läkemedelsvärlden, med hjälp av Svenska Gallup, genomfört en läsarundersökning för att ta reda på vad ni, läsare, tycker om er tidning. Och att döma av resultatet är ni,  mycket nöjda med tidningen.
Undersökningen genomfördes under perioden januari-mars i år och omfattade 1 100 personer bestående av ett slumpmässigt urval apotekare, receptarier och apotekstekniker anställda vid Apoteket AB, vidare forskare och marknadsförare anställda inom läkemedelsindustrin samt läkare och sjuksköterskor vid kommuner och landsting. Svarsfrekvensen var hela 72 procent, vilket betraktas som högt för en postal enkät som denna.


96 procent nöjda läsare
Resultatet av undersökningen är mycket positivt. Hela 96 procent av de tillfrågade läsarna anser nämligen att Läkemedelsvärlden är en ganska bra eller mycket bra tidning.
Tittar man på vilka enskilda grupper som är mest nöjda med tidningen ser man att apotekare inom Apoteket AB är de mest positiva där fantastiska 100 procent anger att tidningen är ganska eller mycket bra, men även våra läsare inom läkemedelsindustrin är synnerligen nöjda där hela 99 procent menar att tidningen är ganska eller mycket bra. För receptarier inom Apoteket AB är siffran på antalet nöjda läsare 97 procent och bland läkare och sjuksköterskor i landstings- och kommunal tjänst är siffran 96 procent. Den enda grupp som utmärker sig genom att ha en markant mindre andel nöjda läsare är apoteksteknikerna där ?endast? 79 procent är nöjda med Läkemedelsvärlden ? de övriga svarar dock att de inte vet vilket knappast kan tolkas som ett missnöje.
Genomgående i hela undersökningen finns det en grupp om cirka 20 procent apotekstekniker som anger att de inte läser/inte har någon uppfattning eller inte vet.
? Apoteksteknikerna är en grupp i undersökningen som skiljer sig ifrån de övriga grupperna och som i de flesta frågorna drar ner snittresultatet, säger Lotten Larsson, projektledare för undersökningen vid Svenska Gallup.


Saklig, intressant och trovärdig
När det gäller hur läsarna ser på tidningen Läkemedelsvärlden så vill man beskriva tidningen med ord som saklig, aktuell, intressant, seriös och trovärdig. Dessa ord hamnar i topp med 88?90 procent av alla läsare som instämmer helt eller delvis och endast 1?3 procent som delvis tar avstånd.
De begrepp som läsarna anser passar sämst in på tidningen är bra debattforum och partsobunden som endast drygt 60 procent håller med om och cirka 15 procent, helt eller delvis, tar avstånd ifrån. Det är, i båda dessa fall, signifikant fler forskare och marknadsförare vid läkemedelsindustrin som menar att dessa ord inte passar in på tidningen.


Över 14 000 läsare
I läsarundersökningen ingick också att ta reda på hur många läsare Läkemedelsvärlden faktiskt har. Tidningen hade 1997 en TS-kontrollerad upplaga på 8 300 exemplar, men eftersom tidningen cirkulerar på många arbetsplatser är det verkliga antalet läsare högre.
Gallup har räknat fram att Läkemedelsvärlden har en läsekrets på 14 100 läsare. Av dessa läsare är drygt 8 700 anställda inom Apoteket AB, knappt 2 800 arbetar inom läkemedelsindustrin, drygt 1 000 är verksamma inom den offentliga sektorn och övriga 1 600 är studenter, pensionärer, utländska prenumeranter och läsare med, för oss, okänd arbetsplats. Den senare, något blandade, gruppen deltog inte i läsarundersökningen varför uppgift om cirkulation för denna grupp saknas. Det innebär att antalet läsare i den gruppen sannolikt underskattas och att man med fog kan säga att Läkemedelsvärlden läses av minst 14 100 personer.


Du är vår främste uppdragsgivare
Generellt visar läsarundersökningen att ni läsare är mycket nöjda med tidningen vilket naturligtvis känns roligt för oss som arbetar med den. Undersökningen visar dock några områden där ni önskar mer och bättre bevakning. Det handlar främst om nya terapirekommendationer, läkemedelsbiverkningar och nya godkända läkemedel. Detta är naturligtvis signaler som vi tar till oss. För det är ju faktiskt ni, våra läsare, som är våra främsta uppdragsgivare.
Har du ytterligare synpunkter eller idéer så tar vi naturligtvis tacksamt emot dem. I vår ständig strävan att göra Läkemedelsvärlden till ett allt bättre verktyg för dig i din yrkesroll är vi alltid tacksamma för synpunkter som kan hjälpa oss i det arbetet.