Annons

Läkemedelsverket varnar för metylfenidat

Metylfenidat (Concerta och Ritalin) skall inte förskrivas till patienter med kranskärlssjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller kraftigt förhöjt blodtryck.

10 feb 2006, kl 19:17
0

På sin hemsida, med hänvisning till det amerikanska läkemedelsverket FDA, varnar Läkemedelsverket för allvarliga biverkningar såsom blodtrycksstegring, hjärtinfarkt och stroke vid behandling med centralstimulerande läkemedel vid ADHD. Enligt uppgift planerar FDA att införa en så kallad ?black box warning?, vilket innebär att informationen om riskerna särskilt lyfts fram i informationen till patienterna.

I Sverige är två produkter innehållande metylfenidat godkända för marknadsföring ? Concerta och Ritalin. Här är det dock kontraindicerat hos patienter med kranskärlssjukdom, oregelbunden hjärtrytm och kraftigt förhöjt blodtryck och läkemedlen skall ges med försiktighet till patienter med högt blodtryck.

I Läkemedelsverkets biverkningsregister finns åtta rapporter om biverkningar såsom hjärtklappning och blodtryckspåverkan. Inget av dessa är dödsfall.