Annons

Läkemedelsverket avvisar reklamförslaget

EU-kommissionens reformpaket väcker blandade känslor i läkemedelssverige.

23 aug 2001, kl 14:00
0

Läkemedelsverket signalerade i våras att man kunde tänka sig att tillåta reklam till allmänheten om den sker under kraftigt reglerade former och i anslutning till en allmän text om sjukdomen som också beskriver vilka andra behandlingar som finns. EU-kommissionens förslag innehåller dock inga sådana restriktioner och professor Björn Beermann vid Läkemedelsverket är besviken.

? Tyvärr ger man klartecken för marknadsföring av enskilda läkemedel på tre indikationsområden utan större inskränkningar, vilket är illustrativt för läkemedelsindustrins starka inflytande över kommissionen.

Industrin positiv

Han varnar för en stark slagsida vad gäller de produkter som kommer att marknadsföras gentemot patienterna.

? Det är till exempel knappast troligt att någon vill göra reklam för de gamla sulfonureiderna som alltjämt är standardmedel vid diabetes.

Läkemedelsverket hade inte tagit ställning till reformpaketets förslag i sin helhet vid denna upplagas pressläggning.

Att den erkänt lobbystarka läkemedelsindustrin fått igenom många ståndpunkter i förslaget illustreras av såväl den europeiska branschorganisationen EFPIA som svenska Läkemedelsindustriföreningen (LIF) välkomnar huvuddelen av reformerna.

LIF ogillar dock förslaget om att alla nya substanser måste följa den centrala proceduren.

? Detta kan skapa stora problem för mindre och medelstora företag, säger Marianne Lövehagen på LIF.

Patientorganisationer oeniga

Hos patientorganisationerna de områden som berörs av förslaget om reklam till allmänheten är meningarna delade. Diabetesförbundet välkomnar förslaget.

? För mig är det ologiskt med en grundprincip som säger att vi som har sjukdomen är de enda i vårdkedjan som inte har tillgång till all information. Visst finns en risk att det blir ensidigt och vinklat, men rätten till information väger tyngre än denna risk, säger Stefan Leufstedt, förbundsordförande för Diabetesförbundet.

Astma- och allergiförbundets förbundsordförande Ingalill Bjöörn håller inte med.

? Förslaget är inte bra. Läkemedlen bör behålla sin särställning jämfört med andra konsumentprodukter i frågan om reklam till allmänheten.

Läkarförbundets vd Anders Milton välkomnar dock uppluckringen av förbudet mot reklam för receptläkemedel till allmänheten.

? Det här är ett logiskt steg, informationen finns ju redan på internet för de som söker den. Men det är klokt att man går försiktigt fram och börjar med ett pilotprojekt.