Annons

Läkemedelsrester kan ge fertilitetsproblem

Många rapporter som har kommit de senaste åren visar att fertilitet hos
män sjunker. Läkemedelsrester i avloppsvattnet kan vara en bidragande
orsak, visar en brittisk studie som publicerats i tidskriften
Environmental Health Perspectives.

21 jan 2009, kl 13:16
0

Annons

För några år sedan kom forskare fram till att det kvinnliga könshormonet östrogen som finns i till exempel p-piller, kan påverka fiskarnas fortplantning. Östrogen hamnar i sjöar och floder via avloppssystem och gör att fiskhanar blir mer ?feminina? eller till och med byter kön. Hittills har man inte kunnat koppla östrogenresterna till fertilitetsproblemen hos människor. Manlig infertilitet orsakas nämligen av ämnen som kallas för antiandrogener som motverkar det manliga könshormonet testosteron.

I den aktuella studien har forskarna hittat nu antiandrogener i avloppsvattnet. Med hjälp av statistiska modeller har de visat att de negativa effekterna på fiskarnas fortplantningsorgan blir störst om fiskar utsätts för både östrogen och antiandrogener, eller enbart antiandrogener.  När laboratorieråttor utsätts för just kombinationen av östrogen och antiandrogener får råttorna nedsatt fertilitet, enligt studier som har utförts tidigare.  Så kanske kan antiandrogener och östrogen påverka fertilitet även hos människor, resonerar de brittiska forskarna.

I dagsläget är de inte helt säkra på varför antiandrogener finns i avloppsvattnet. En möjlighet är att antiandrogener som används i behandling av bland annat prostatacancer hamnar i vattnet tillsammans med andra läkemedelsrester.

Nästa steg blir att kartlägga varifrån antiandrogener kommer och närmare undersöka deras effekter på miljö och människors hälsa.