Annons

Läkemedelspolitik vi minns

Apoteken förstatligas Efter förhandlingar mellan staten och Apotekarsocieteten beslutades 1969 att apoteken skulle köpas upp av Apoteksbolaget, som kontrollerades av staten (se LMV 6/02). Det blåste starka vänstervindar och dagens avregleringar och privatiseringar var inte ens påtänkta. Alla riksdagspartier röstade ja till beslutet. Hejdad avreglering Motsatta vindar rådde när Margit Gennser (m) i en utredning […]

20 aug 2002, kl 13:24
0

Annons

Apoteken förstatligas
Efter förhandlingar mellan staten och Apotekarsocieteten beslutades 1969 att apoteken skulle köpas upp av Apoteksbolaget, som kontrollerades av staten (se LMV 6/02). Det blåste starka vänstervindar och dagens avregleringar och privatiseringar var inte ens påtänkta. Alla riksdagspartier röstade ja till beslutet.

Hejdad avreglering
Motsatta vindar rådde när Margit Gennser (m) i en utredning 1993 föreslog att apoteken delvis skulle konkurrensutsättas. Regeringen Bildt lade en proposition året efter som socialdemokraterna slängde i papperskorgen så fort de vunnit valet.

Hamstringsvåg
Vad som däremot överlevde regeringsskiftet, med vissa förändringar, var kommittén HSU 2000. Den var brett sammansatt och dess förslag ledde fram till läkemedelskommittéer, dagens högkostnadsskydd och att landstingen blev ansvariga för läkemedelskostnaderna. Åtgärderna skulle ge en bättre prioritering av behov i en sjukvårdsbudget där läkemedel tog en allt större andel. Den ändrade förmånen ledde till en omfattande hamstring av läkemedel veckorna före genomförandet i januari 1997.

Nytt förslag till avreglering
Året efter, 1998, kom Lars Jedings utredning som även den föreslog en partiell avreglering av apoteken. Det genomfördes inte och förslaget som väckte störst debatt var det om generisk substitution, som genomförs i år.

Obekväma livsstilsläkemedel
Från och med april 2001 subventioneras inte längre läkemedel mot fetma och impotens. Kostnaderna för Xenical och Viagra hade skenat iväg, och regeringen såg sig tvungen att stoppa utvecklingen. Patientföreningar och läkare angrep beslutet. Framför allt kom kritik mot att beslutet togs hastigt och med otydlig motivering. Varför skulle just impotens och fetma räknas som livsstilssjukdomar?

Nutid
Regeringen kommer slippa att ta den typen av obekväma beslut när läkemedelsförmånsnämnden inleder sitt arbete den 1 oktober i år. Nämnden kommer till på förslag av Olof Edhag, som lade fram sin utredning år 2000. Därifrån kommer också de omdebatterade arbetsplatskoderna och läkemedelsförråd i äldreboende. Däremot argumenterade utredningen mot generisk substitution, som ändå genomförs.