Annons
Läkemedel mot brist på tillväxthormon i förmånen
Foto: Istock

Läkemedel mot brist på tillväxthormon i förmånen

Ngenla som behandling mot tillväxtstörningar hos barn ska ingå i högkostnadsskyddet, beslutar TLV.

25 okt 2022, kl 08:15
0

Annons

Sedan 21 oktober ingår läkemedelsföretaget Pfizers läkemedel Ngenla (somatrogon) i högkostnadsskyddet. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat. Läkemedlet är avsett för behandling av barn från tre års ålder samt ungdomar med tillväxtstörningar på grund av otillräcklig insöndring av tillväxthormon.

Tillväxthormon som injiceras

Tillväxthormon, som frisätts från hypofysen, behövs för fysisk tillväxt. Brist på hormonet kan leda till fysiska, psykologiska och känslomässiga konsekvenser som kan påverka den drabbade personen under hela livet. Under 2021 behandlades cirka 2 000 barn i Sverige mellan ett och 17 år för tillväxthormonbrist.

Ngenla godkändes i EU i februari 2022. Den aktiva substansen i läkemedlet är somatrogon som är ett långtidsverkande rekombinant tillväxthormon. Rekombinant innebär att det är en modifierad variant av mänskligt tillväxthormon som har framställts på konstgjord väg.

Läkemedlet ska injiceras under huden en gång per vecka.

Jämfört med liknande läkemedel

I sin utredning har TLV jämfört Ngenia med Omnitrope (somatropin) som är ett annat rekombinant tillväxthormon som har funnits sedan mitten av 1980-talet. Det används som behandling för barn med olika former av tillväxtstörningar samt vuxna som har brist på hormonet. Omnitrope ges som en injektion under huden varje dag.

Enligt TLV är den kliniska effekten när det gäller längdtillväxt jämförbar för dessa båda läkemedel. Den hälsoekonomiska bedömningen baseras därför på en kostnadsjämförelse som enligt TLV visar på att kostnaderna för Ngenla är rimliga.

Företagets ansökta pris för en förfylld injektionspenna med 24 mg lösning är drygt 1 650 kronor AUP, det vill säga apotekens försäljningspris. För 60 mg är priset drygt 4 165 kronor AUP.  Den rekommenderade dosen är 0,66 mg per kilo kroppsvikt en gång i veckan.