Annons

Läkemedel följs med PET-teknik

PET-tekniken är på frammarsch som diagnoshjälpmedel och för terapiutvärdering inom cancerområdet. På Karolinska apotekets forskningsavdelning utvecklar man spårmolekyler som kan användas för att följa nuvarande och den nya generationens cancerläkemedel.

29 mar 2005, kl 13:51
0

Positronemissionstomografi, eller PET, är en avbildningsteknik som under mer än 20 år främst förknippats med neuroforskningen. Men runt om i världen gör tekniken numera stora insteg även inom andra områden, inte minst cancerforskningen. Den bilden ger Sharon Stone-Elander, professor i medicinsk radiokemi vid den radiofarmacevtiska utvecklingsavdelningen på Karolinska apoteket.

? Eftersom PET-neuroforskningen varit så stark i Sverige kanske det tog lite längre tid innan vi började med nya inriktningar jämfört med hur det varit i andra länder. Men PET-teknikens användning just inom diagnos och terapiuppföljning vid cancersjukdomar tror jag kommer att explodera. PET är en mycket känslig metod för att följa hur olika tumörer utvecklar sig och hur de svarar på olika terapeutiska strategier.

? Själva jobbar vi nu mycket med att utveckla metoder för att radioaktivt märka in framförallt olika typer tyrosinkinashämmare som nu utvecklas mot olika typer av cancerformer. Genom att spruta in de radioaktiva molekylerna i patienter och med PET-teknik se hur de binder till tumörerna kan man direkt få en in-vivo bild om patienten är mottaglig för en riktad behandling eller inte, säger Sharon Stone-Elander.