Annons

Kuvan fortsatt utan subvention

Förvaltningsrätten i Stockholm går på TLV:s linje vad gäller att inte låta läkemedlet Kuvan ingå i högkostnadsskyddet.

16 sep 2010, kl 12:04
0

Särläkemedlet Kuvan används för att behandla patienter med HPA, hyperfenylalaninemi eller brist på BH4 (tetrahydrobiopterin). HPA leder till höga värden av fenylalanin i blodet i sin tur kan skada hjärna och nervsystem.

Tidigare i år beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att Kuvan inte ska ingår i högkostnadsskyddet, ett beslut som överklagades av företaget. På onsdagen meddelade Förvaltingsrätten i Stockholm att den ger TLV rätt. Rätten delar också TLV:s bedömning att det kan vara motiverat att subventionera läkemedlet för ett de patienter, som inte får någon effekt av den alternativa behandlingen som är diet.

Enligt TLV finns det inte praktisk möjlighet med en sådan begränsning i högkostnadsskyddet. De anser att landstingen istället ska stå för kostnaden för läkemedlet till berörda patienter enligt det avtal som träffats mellan staten och landstingen.