Annons
Kostnaden för läkemedel på recept har ökat
Foto: Istock

Kostnaden för läkemedel på recept har ökat

Mellan 2019 och 2020 ökade kostnaden för läkemedel inom förmånerna med två miljarder, enligt TLV.

16 jun 2021, kl 12:17
0

Annons

Kostnaden för förmånsberättigade receptläkemedel i öppenvården har ökat med cirka två miljarder kronor mellan 2019 och 2020. Det visar en ny rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Den totala kostnaden för dessa läkemedel uppgick 2020 till 32,6 miljarder kronor inklusive den återbäring som betalas av läkemedelsföretagen till regionerna för läkemedel med så kallad sidoöverenskommelse.

Ökad förskrivning inom tre områden

Kostnadsutvecklingen som redovisas i rapporten gäller öppenvårdsläkemedel som sålts inom läkemedelsförmånerna samt smittskyddsläkemedel. Orsaken till den ökade kostnaden beror till stor del på en ökande förskrivning av läkemedel inom ett antal områden. Framför allt gäller det onkologiska läkemedel, diabetesläkemedel och nya orala antikoagulantia.

Läkemedel inom dessa tre områden, tillsammans med läkemedel mot astma och kol samt blodtryckssänkande läkemedel, står för 50 procent av den totala läkemedelskostnaden för män över 65 år. Motsvarande siffra för kvinnor över 65 är 40 procent. TLV:s rapport visar att det är åldersgruppen 65 år och äldre som har den högsta genomsnittliga läkemedelskostnaden per person.

Återbäringen har minskat

Återbäringen från de överenskommelser som har tecknats mellan regionerna och läkemedelsbolagen fortsätter att sänka läkemedelskostnaderna. Denna återbäring, som alltså betalas av läkemedelsföretagen till regionerna, har dock minskat jämfört med tidigare år, vilket bland annat förklaras av att färre patienter behandlats med läkemedel mot hepatit C. Dessa läkemedel genererar hög återbäring.

– Sidoöverenskommelser är fortsatt betydelsefulla för att hantera osäkerheter och skapa prispress mellan läkemedel inom samma terapiområde där konkurrensen är begränsad. Regionerna behöver få tydligare och starkare incitament att genomföra trepartsöverläggningar för läkemedel som redan ingår i förmånerna och där kostnaderna ökar, säger Pontus Johansson, avdelningschef på TLV, i ett pressmeddelande.

Mellan 2019 och 2020 ökade kostnaderna för läkemedel som generiskt utbytbara på apotek och ingår i periodens vara-systemet med 400 miljoner, vilket motsvarar fem procent. Priserna för läkemedel i det svenska periodens vara-systemet är dock fortfarande bland de lägsta i Europa.