Annons

Kommittéer rekommenderar OTC på recept

Det är rimligt att patienter som behöver receptfria läkemedel för behandling under mer än tre månader får dessa förskrivna med förmån. Det anser de fyra läkemedelskommittéerna i norra regionen. Skälet till rekommendationen är landstingens besparingskrav.

28 sep 2009, kl 12:58
0

Annons

Å ena sidan sjukvårdsledningar som söker utgifter att spara in på. Å andra sidan patienter som gärna vill ha sina receptfria läkemedel på recept om man har frikort.I korselden läkarna.
Så beskriver Anders Bergström ordförande i läkemedelskommittén i Norrbotten bakgrunden till den rekommendation som läkemedelskommittéerna i norra regionen fattat ett gemensamt beslut om.
? Det är förstås alltid läkaren i patientsituationen som avgör, men med rekommendationen vill vi ge ett visst stöd, säger han.
? Från sjukvårdsledningarnas sida finns önskemål om att dra ned på läkemedelskostnaderna och det kan i allt för stor utsträckning bli ett tryck just på att OTC-läkemedlen inte ska ingå i förmånen, säger han.

Ett exempel
är landstinget i Västerbotten som i början av året gick ut med en rekommendation att läkarna istället för att förskriva östrogenbehandlingar som till exempel de receptbelagda Vagifem och Oestring skulle rekommendera receptfria alternativ, som Ovesterin kräm och – vagitorier, som då inte skulle förskrivas inom förmånen.
Men att patienter inte får läkemedelsförmån för att läkemedlet är receptfritt kan strida mot hälso- och sjukvårdslagen om vård på lika villkor, påpekar kommittéerna. En sådan rekommendation kan också göra att läkare förskriver ett receptbelagt medel istället för OTC-preparatet, enbart för att patienten ska få läkemedlet inom förmånen.

Norrlandskommittéernas råd
till läkarna är att det inte finns skäl att förskriva OTC inom förmånen när behandlingen är kortare än tre månader och det finns lämpliga läkemedelsförpackningar.
? Den som genomgått en mindre operation och behöver något smärtstillande kan man ge rådet att köpa en ask paracetamol, ger Anders Bergström som exempel.
? Men är det ett allvarligt smärttillstånd till exempel kotkompressioner eller liknande då måste man ta i beaktande att det handlar om ett sjukdomstillstånd som behöver smärtlindring. Att då skicka iväg patienten att köpa 20-pack Alvedon var tredje eller fjärde dag, det går inte. Det är ett klart fall för recept, säger Anders Bergström.