Annons

Kolhydratmetoden vetenskapligt utvärderad

Den populära bantningsmetoden med lågt innehåll av kolhydrater ger något bättre effekt på kort sikt än konventionell diet. Det visar två amerikanska studier.

16 jun 2003, kl 13:27
0

Trots att de flesta läkare rekommenderar en diet med lågt fettinnehåll har metoder med begränsat kolhydratinnehåll, som Atkins diet, varit populära under många år.
I New England Journal of Medicine, NEJM, publicerades nyligen två studier som jämförde kolhydratmetoden med en traditionell diet. I den ena studien följdes 63 feta män och kvinnor i ett år. Forskarna fann att låg-kolhydrat metoden gav större viktnedgång än konventionell diet under de första sex månaderna, men skillnaden var inte signifikant efter ett år.
Den andra studien på 132 personer med ett BMI på minst 35 pågick i sex månader. Där drar forskarna slutsatsen att svårt överviktiga personer med hög förekomst av diabetes förlorade mer i vikt på kolhydratmetoden än på konventionell diet.
Forskarna är osäkra på varför kolhydratmetoden gav bättre effekt. Det kan vara så att dieten innehåller mindre kalorier totalt, att den ger större mättnad eller att den är enkel.
Studierna visar sammantaget att lågkolhydratdieten ger större förbättring i vissa riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom som triglycerider och HDL-kolesterol, men inte i andra som blodtryck, insulinkänslighet och LDL-kolesterol.
I en kommentar till studierna i samma nummer av NEJM skriver en expert att det tyvärr är svårt att dra slutsatser av studierna på grund av det stora antalet patienter som hoppade av studierna. Trots det är studierna värdefulla, särskilt sammantaget, eftersom de ökar kunskaperna om effekterna av dieten.
New England Journal of Medicine (2003;348:2074-90)