Kejsarens nya läkemedel ? lurendrejeri?

LÄKEMEDELSUTVECKLING, SJÄTTE INLÄGGET, REPLIK PÅ INLÄGG I LMV 6/05

24 aug 2005, kl 12:21
0

Jan Håkansson går välgörande rakt på sak om läkemedelsutvecklingen (LMV 6/05). Kom ihåg att de nuvarande spelreglerna ger bolagen ett visst antal år med patentskydd för nya preparat, sedan tar generika vid, ett faktum som styrs av det samhälleliga kraftfält man verkar i. Hade inga motkrafter funnits hade säkert patenten blivit bra mycket längre och medicinerna dyrare. Astra Zeneca har nyligen av EU-domstolen fått 60 miljoner Euro i böter för att bolaget missbrukat patentsystemet i syfte att försena introduktionen av lågpriskonkurrenter till Losec.

Richard Bergström, Lif:s moderna och fritänkande vd på modet, jämför i sitt svar inte bara läkemedlen med krockkuddar och ESP, utan tar också upp de senaste hivläkemedlen, som gör att "få patienter i den rika världen dör av AIDS". Men tillägger att det är en skandal att många fortfarande dör i utvecklingsländerna – se där en upprorisk tanke mitt i de fina salongerna.
Fallet med Cipralex (escitalopram) och Cipramil (citalopram) tar han inte upp. H. Lundbeck AB vill inte kännas vid någon patentglidning och menar nu att r-enantiomeren hindrar upptaget av s-enantiomeren, visat på in vitro- och råttnivån. Man räds ett scenario där Cipralex, som för lägsta underhållsdos enligt FASS är cirka 10 ggr dyrare än citalopram, ratas till förmån för just citalopram.

När man på Universitetssjukhuset i Lund år 2003 för inneliggande patienter rekommenderade byte från Cipralex till citalopram gick Lundbeck i taket och krävde rättning i ledet, trots att inga studier övertygande visat att escitalopram skulle vara bättre. Lundbeck skrev till sjukhusapoteket i Lund, till terapigruppen psykofarmaka (Läkemedelsrådet i Skåne), till chefsläkaren på Universitetssjukhuset i Lund, till Läkemedelsverket, till Socialstyrelsen i Malmö samt till Lif. Man värnade verkligen om sin s-enantiomer.

En tröst för Helsingborgbaserade Lundbeck kan ju vara att lasarettet i Helsingborg ligger i topp bland de skånska sjukhusen vad gäller Cipralexförskrivning räknat i DDD (definierade dygnsdoser) under januari till och med mars 2005.

Jakten på bevis fortsatte. Vi får oftast inte veta något om studier med negativt utfall, som visar ofördelaktiga fakta. Studier som visar det man vill visa trumpetas det dock friskt om, nu senast handlar det om en artikel av Nicholas Moore och medarbetare som publicerades i majnumret av International Clinical Psychopharmacology. Denna studie, som förstås obegränsat bekostats av Lundbeck ger besked om escitaloprams förträfflighet.

Jag korresponderade med sagde Moore med bland annat en fråga om kostnadseffektivitet. Tre dagar efter Moores svar kommer det ett mail till mig från en medarbetare på Lundbeck, i vilket man uppger att man vet att jag gjort förfrågningar om escitalopram – en direkt skvallerlänk från Moore till Lundbeck!
Bäst att mota Olle i grind tycks Lundbeck mena. Som av en händelse kommer den 18 maj ett pressmeddelande från Lundbeck att Cipralex (escitalopram) nu är prisgodkänt i Frankrike och lanseringen där kan börja.

De stora drakarna fortsätter att slåss. Lundbeck förlorade i mars i år en strid med Wyeth Lederle Nordiska AB. Matchdomaren var IGM, Läkemedelsindustrins Informationsgranskningsman. Lundbeck hade nämligen försökt mota Efexor (venlafaxin) i grind genom att i annonser i Dagens Medicin påstå att Cipralex var lika effektivt som Efexor. Minsann! Lundbeck golvades med 80 000 kronor i böter (det var det säkert värt).
Wyeth Lederle är å sin sida inte sämre än att de i majnumret av sitt "nyhetsbrev" Contactus felciterar SBU-rapporten om depression så att den framstår som en reklamskrift för venlafaxin. Vi väntar nu på vad IGM har att säga om detta.

Låt mig avsluta med ett citat från Agatha Christies "Hickory Dickory Dock" (1955); Hercule Poirot lyssnar på Inspector Sharpe: "…There seems to be a kind of fashion in drugs like everything else. Doctors seem to follow one another in prescribing like a lot of sheep…". Det upprepade budskapet går ofta hem. Men en granskning är nödvändig – i detta fall av antidepressivas effekter och kostnader. I höst anordnas till exempel ett stort "Seminarium om depressionens verkliga pris" i Stockholm med många oförvitliga och kunniga experter arrangerat av Lundbeck…

Lars Linnersten
Medicinsk rådgivare
Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt