Annons
Karin Meyer lämnar Läkemedelsverkets styrelse

Karin Meyer lämnar Läkemedelsverkets styrelse

Verkets jurister bedömer att vd-positionen i Apotekarsocieteten inte kan förenas med styrelserollen.

27 nov 2018, kl 10:14
0

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten.

Apotekarsocietetens vd Karin Meyer har begärt att entledigas från uppdraget som ledamot i Läkemedelsverkets styrelse. Detta på grund av att Läkemedelsverkets jurister gjort bedömningen att styrelseuppdraget ur jävssynpunkt är svårt att förena med vd-positionen i Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten är visserligen en oberoende organisation, men också en remissinstans på läkemedelsområdet och detta gör, anser juristerna, rollerna oförenliga.

– Juristerna har sagt sitt och då har vi att rätta oss efter detta. Jag hade gärna fortsatt att bidra till styrelsens arbete, säger Karin Meyer.

En annan aspekt gäller Läkemedelsverkets och Apotekarsocietetens samarbete kring utbildningar inom läkemedelsområdet. Båda parter är intresserade av att ytterligare utveckla det samarbetet. Även denna situation gör det, enligt juristernas bedömning, olämpligt att Apotekarsocietetens vd sitter i myndighetens styrelse.

– Sammantaget gör dessa båda aspekter att jag väljer att lämna mitt styrelseuppdrag för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fortsatt gott samarbete mellan Läkemedelsverket och Apotekarsocieteten, säger Karin Meyer.

– Det handlar inte minst om att säkerställa möjligheten för oss att fortsätta tillhandahålla högkvalitativa utbildningar och vara en oberoende röst inom läkemedelsområdet.