Annons

Insulinpumpar försvinner ur förmånen

Efter en omprövning av TLV beslutar man att insulinpumpar försvinner ur förmånssystem den 1 december 2013. Landstingen kommer dock att fortsätta att tillhandahålla insulinpumpar till patienter med diabetes. TLV hoppas därmed att hanteringen ska bli mer rationell och att fler patienter ska få tillgång till insulinpumpar. Men på Diabetesförbundet är Margareta Nilsson oroad att de regionala skillnaderna ska öka.

26 apr 2012, kl 11:43
0

Annons

I sitt resonemang kring beslutet anser TLV att pumparna är bra och viktiga produkter. Men på grund av att de har för lång hållbarhet, och en garantitid på uppemot fyra år, kan de inte betraktas som förbrukningsartiklar. Beslutet att ta pumparna ur förmånen träder i kraft den 1 december 2013.

Avsikten med omprövningen av insulinpumparna har inte varit att spara pengar. TLV skriver i sitt beslut att man ?har inte gjort någon bedömning om insulinpumparna är kostnadseffektiva. Syftet har istället varit att anpassa det befintliga sortimentet av insulinpumpar inom läkemedelsförmånerna till den praxis som numera gäller.?

Landstingens Läkemedelsförmånsgrupp (LFG) har uppgett att landstingen kommer att fortsätta tillhandahålla insulinpumpar till de patienter som har nytta av dem. Genom en mer rationell hantering hoppas landstingen att fler patienter får tillgång till dessa produkter. TLV anser därför att beslutet inte kommer att vara till nackdel för patienterna.

? Det finns en oro bland våra medlemmar att de olika landstingen kommer finansiera detta på olika sätt. Det finns redan idag regionala skillnader och de får inte bli större. Vi kommer inte släppa detta utan kommer att bevaka vad de gör, säger Margareta Nilsson, ordförande i Diabetesförbundet.

SKL kommer att göra en nationell upphandling av insulinpumpar för alla landsting och regioner.

? Det är bra, för det finns en samhällsekonomisk vinst i att upphandla. Det går att pressa priserna på ett bättre sätt. Därigenom kan fler människor med typ 1-diabetes få tillgång till en insulinpump, vilket leder till bättre blodsockerkontroll och färre komplikationer. Det sparar samhället pengar på, säger Margareta Nilsson.