Annons

Inga belägg för att Nexium är bättre

Anmäld: Hässle Anmälare: IGM Ärende: Marknadsföring av Nexium i brevutskick Ärendenr: IGM W373/01 IGM har själv anmält Hässle för ett brevutskick gällande Nexium (esomeprazole). Brevet inleds med titeln "Ny stor studie visar att Nexium ger bättre läkning än Lanzo". Under denna följer en text som går ut på att Nexium är den första protonpumpshämmaren som […]

17 jan 2002, kl 16:43
0

Anmäld: Hässle

Anmälare: IGM

Ärende: Marknadsföring av Nexium i brevutskick

Ärendenr: IGM W373/01

IGM har själv anmält Hässle för ett brevutskick gällande Nexium (esomeprazole).

Brevet inleds med titeln "Ny stor studie visar att Nexium ger bättre läkning än Lanzo". Under denna följer en text som går ut på att Nexium är den första protonpumpshämmaren som är utvecklad som en isomer, vilket betyder att man får bättre syrahämning än andra protonpumpshämmare och bättre kliniska resultat.

Två av de tre referenserna som anförs för att stödja påståendet "bättre kliniskt resultat" jämför enbart esomeprazole med omeprazole (Losec) och inte med de andra protonpumpshämmarna på marknaden. Något belägg för att Nexium ger bättre kliniskt resultat än övriga protonpumpshämmare finns därmed inte. Därför blir påståendet vilseledande, ovederhäftigt, kategoriskt och generaliserande och står i strid med artiklarna 4, 11 och 12 i Regler för läkemedelsinformation.

I sitt svar medger Hässle att formuleringen i rubriken stöds av den första referensen, men att det därpå följande första stycket olyckligtvis har fått en felaktig formulering i relation till den angivna referensen. Visserligen är brevets huvudbudskap korrekt men Hässle medger att det första stycket har fått en alltför bred formulering.

IGM:s slutliga bedömning är att Hässle har handlat i strid mot artiklarna 4, 11 och 12 i Regler för läkemedelsinformation och åläggs att betala en IGM-avgift om 50 000 kronor.