Annons
Hon ska leda nytt centrum för precisionsmedicin
Anna Wedell. Foto: Stefan Zimmerman

Hon ska leda nytt centrum för precisionsmedicin

Anna Wedell blir tf ordförande för Precisionsmedicinskt centrum Karolinska som nyligen inrättats.

25 feb 2021, kl 10:53
0

Genom ett samarbete mellan Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset och Region Stockholm inrättas nu ett precisionsmedicinskt centrum. Anna Wedell blir tillförordnad föreståndare för centret som ska arbeta med utvecklingen av införandet i precisionsmedicin, det vill säga behandling som är anpassad efter patientens individuella behov.

Anna Wedell är professor vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska institutet samt sektionschef och överläkare vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar på Karolinska universitetssjukhuset.

Precisionsmedicin till fler diagnosområden

Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) ska arbeta med att utveckla det samarbete som finns mellan akademin och hälso- och sjukvården när det gäller diagnostik, behandling, utveckling och forskning. Samarbetet mellan dessa aktörer har lett till att man har kunnat införa helgenomsekvensering (en sekvensering över en patients hela genuppsättning) inom området sällsynta ärftliga sjukdomar.

Anna Wedell har tillsammans med sina kollegor utvecklat bioinformatiska verktyg och tvärdisciplinära arbetssätt som har lett till att precisionsmedicin för sällsynta ärftliga sjukdomar kan användas inom många olika sjukdomsområden.

– Klinisk helgenomsekvensering har haft en enorm betydelse inom området sällsynta sjukdomar. Använt på rätt sätt, riktat mot varje patients individuella sjukdomsbild, kan nya grupper av patienter få rätt diagnos och behandling på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Värdet av snabba analyser är särskilt uppenbart inom vissa sjukdomsområden, såsom medfödda ämnesomsättningsrubbningar eller epilepsi, där rätt behandling kan förhindra allvarliga komplikationer medan en felriktad behandling kan förvärra symtomen, säger Anna Wedell i ett pressmeddelande.

Ett första uppdrag för det nya centret är att ta fram en långsiktig organisation och ett arbetssätt för att kunna införa precisionsmedicin till större sjukdomsgrupper och fler diagnosområden.