Annons
Hemaborter – förslagen som riksdagen vill utreda
Foto: Istock

Hemaborter – förslagen som riksdagen vill utreda

En enig riksdag röstade ja till att tillsätta en utredning om ökad möjlighet till medicinsk abort i hemmet.

28 apr 2022, kl 08:49
0

Annons

En enig riksdag beslutade på onsdagen att uppmana regeringen att låta en utredning undersöka möjligheterna att förenkla hemaborter. Det handlar framför allt om att kunna låta kvinnan ta båda de läkemedel som används hemma. I dag kan kvinnan, om hon vill, avsluta aborten med läkemedel nummer två i hemmet. Men det första läkemedlet ska ges vid en specialistklinik som utför aborter efter en gynekologisk undersökning.

Hemaborter redan delvis tillåtna

Hela 90 procent av alla aborter är numer medicinska. Först får kvinnan på kliniken läkemedlet mifepriston som mjukar upp livmoderhalsen och får livmodern att börja dra sig samman. Efter ett till två dygn tar kvinnan en värkstimulerande prostaglandinanalog, som gör att fostret stöts ut. Detta steg kan ske antingen hemma eller på klinik.

Att tillåta att kvinnor genomför hela den medicinska aborten hemma har dock diskuterats de senaste åren. Förespråkarna menar att det är hög tid att förändra lagstiftningen för att kvinnor i medicinskt okomplicerade fall ska kunna välja själva hur mycket de vill blanda in vården i aborten. Kritikerna lyfter fram olika risker, bland annat för medicinska komplikationer och för att kvinnan inte ska få tillräckligt stöd vid abortbeslutet och aborten.

Partivindar vände

I ett aktuellt betänkande från riksdagens socialutskott sade utskottsmajoriteten nej till en motion från Moderaterna som föreslagit en lagöversyn i syfte att förenkla hemaborter. Moderaterna i utskottet reserverade sig därför mot betänkandet.

”Abortlagen bör ändras så att kvinnor som vill, efter konsultation, ska kunna hämta ut sin abortmedicin på apotek. Hela den medicinska aborten kan därmed genomföras i hemmet”, skrev de.

När betänkandet var uppe till riksdagsdebatt i förra veckan hade Moderaternas förslag till att börja med stöd av Centern och Liberalerna. Men under debattens gång öppnade även ledamöter från andra partier upp för att utreda frågan. Och vid onsdagens omröstning gick förslaget igenom.

Forskning om förenklade aborter

De förändringar som ligger på bordet för en eventuell utredning att belysa är bland annat om aborter kan ske helt och hållet hemma på ett säkert sätt, om barnmorskor skulle kunna få rätt att skriva ut abortläkemedlen och om dessa skulle kunna få hämtas ut på apotek.

Läkemedelsvärlden skrev nyligen om en amerikansk forskningsstudie av förenklade medicinska aborter under pandemin. I studien ingick 2 511 kvinnor som fått abortbehandlingen vid ett besök på klinik samt 1 268 kvinnor som fått läkemedlen per post efter ett digitalt läkarbesök utan fysisk undersökning. Kvinnorna i den senare gruppen genomförde sedan aborten hemma. Forskarnas slutsats var att hemaborterna var säkra och effektiva.