GSK byter säljstrategi i syd ? halverar konsulentkåren

GlaxoSmithKline (GSK) halverar företagets säljkår inom primärvården i Skåne, Blekinge och Halland. Företaget satsar istället på nya yrkeskompetenser.

5 okt 2006, kl 10:45
0

Företaget omprövar sin marknadsstrategi bland annat mot bakgrund av landstingens övertagande av läkemedelskostnaderna och de nya etikavtalen mellan industrin och vårdhuvudmännen.

– Vi genomför en halvering av den nuvarande personalstyrkan som arbetar med försäljning i regionen, och satsar istället på nya kompetenser. Vi gör inte i första hand nyanställningar utan snarare går redan anställda över i ny verksamhet, säger Peter Sandberg, presschef på GSK.

Företaget kommer att arbeta regionalt med medicinsk rådgivning (en GSK-anställd läkare kommer att arbeta lokalt), utbildning av vårdpersonal, kommunikation och mediakontakter samt kontakter med brukarorganisationer.

– Vi tycker att omställningen i industrin har gått onödigt långsamt och vår förhoppning är att detta projekt även ska påverka andra aktörer att våga ta steget i denna riktning, säger Kenneth Forssell, vd på GSK i Sverige i ett pressmeddelande.