Framsteg i utvecklingen av svenskt malariavaccin

FRÅN RIKSSTÄMMAN: En svensk malariavaccinkandidat som utvecklats av professor Mats Wahlgren med flera vid Karolinska institutet visar god skyddseffekt i djurmodeller.

29 nov 2006, kl 15:36
0

Annons

Den nya studien, som publiceras i januarinumret av Infection & Immunity men redan finns tillgänglig online, visar att vaccinet förhindrar uppkomst av svår malaria hos råttor och primater. 


Huruvida resultaten är överförbara till människor är dock ännu oklart.


Vid malariasjukdom infekterar parasiten röda blodkroppar, och via utsöndring av proteiner klibbar dessa ihop sig och hindrar blodflödet i fina blodkärl. Den aktuella vaccinkandidaten efterliknar ett av de proteiner, pfEMP1, som ger denna effekt. När vaccinet tillförs bildas antikroppar mot proteinet.


Därigenom hindras ansamlingen av infekterade blodkroppar, som istället kan tas om hand av kroppen och oskadliggöras.