Förskrivare utbildas om läkemedel och miljö

En ny webbutbildning ska ge förskrivare mer kunskap om läkemedels miljöpåverkan och hur den kan påverkas.

30 Maj 2018, kl 10:40
0

Det är Stockholms läns landsting (SLL) som tagit fram en ny webbaserad utbildning för personer som förskriver läkemedel inom den landstingsfinansierade eller den privata hälso- och sjukvården i Stockholm som har avtal med landstinget.

Målgruppen är läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare som förskriver och ger råd om läkemedel till patienter i Stockholms län.

Utbildningen innehåller dels en introduktionsdel med mer allmän information om läkemedel och miljöpåverkan och dels en del med specifika patientfall.

Syftet med utbildningen är enligt landstinget att ge kunskap om hur och varför läkemedel påverkar miljön och hur förskrivare kan agera i sin vardag för att bidra till mindre miljöpåverkan.

Utbildningen tar också upp miljöaspekten ur ett globalt perspektiv och hur till exempel utsläpp vid storskalig tillverkning av läkemedel i fram för allt Asien påverkar miljön och utvecklingen av antibiotikaresistens.

Webbutbildningen är framtagen för förskrivande personal inom Stockholms läns landsting och är inriktad på hur SLL arbetar med frågan, men utbildningen kan även nås av andra intresserade vi en ”öppen ingång”.