Annons

Företagsnamnet ska alltid vara med

När läkemedelsföretag gör reklam i radio eller sponsrar tv-program
måste de tydligt visa hela företagsnamnet och inte bara produktnamnet.
Det konstaterar Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, i
ett vägledande uttalande.

24 apr 2009, kl 14:00
0

Annons

Informationsgranskningsmannen, IGM, som är den instans som bedömer läkemedelsföretagens reklaminsatser, har bett NBL om ett vägledande uttalande om hur läkemedelsföretag ska informera om vem som är avsändare i bland annat radioreklam.

Anledningen är att läkemedelsföretagen ibland enbart anger en webbadress till antingen företaget eller i vissa fall bara till en produktsida när de gör radioreklam. Enligt regelverket måste läkemedelsföretag ange avsändaren till informationen och IGM efterfrågade tydlighet kring vad som egentligen är tillräcklig information om avsändaren. Samma problem uppstår enligt IGM när läkemedelsföretag sponsrar olika TV-program. På sponsringsskylten som syns innan och efter programmet kan det ibland bara stå ett produktnamn.

I sitt vägledande uttalande konstaterar NBL att företagen alltid måste ange hela sitt företagsnamn i samband med reklam för sina läkemedel. Om en webbadress innehåller hela företagsnamnet räcker det som avsändarinformation. Däremot räcker det inte att ange förkortningar för företaget. Inte heller är det ok att bara skriva ut adressen till en webbsida med produktnamnet.

NBL skriver också att det här gäller oavsett vad radio- och TV-lagen säger och oavsett om läkemedelsreklamen sänds från ett annat land.