Annons

Förbättringar kan åstadkommas

Tack för en klar reaktion och för att nya fakta tillförs diskussionen. Ordinarie husläkare har givetvis en gemensam baskompetens. Min poäng i ledaren var att kompetensen utöver denna varierar och att jag som konsument önskar mer upplysningar om dessa skillnader. Jag instämmer i det mesta Kjell Nyman skriver, dock inte i att industrins marknadsföring ofta […]

18 nov 2002, kl 12:30
0

Annons

Tack för en klar reaktion och för att nya fakta tillförs diskussionen.


Ordinarie husläkare har givetvis en gemensam baskompetens. Min poäng i ledaren var att kompetensen utöver denna varierar och att jag som konsument önskar mer upplysningar om dessa skillnader.


Jag instämmer i det mesta Kjell Nyman skriver, dock inte i att industrins marknadsföring ofta är oseriös och vilseledande. Min erfarenhet är att den för det mesta är seriös, men att övertramp förekommer och fälls av IGM. Det är samma förhållande med förskrivare. De flesta gör ett bra jobb, men några skriver ut sjukintyg och läkemedel på lösa boliner. De grövre fallen dras inför HSAN och fälls ibland. I bägge fallen kan förbättringar åstadkommas.