Annons
Fjärde dos covid-19-vaccin erbjuds till alla över 65 år

Fjärde dos covid-19-vaccin erbjuds till alla över 65 år

En andra påfyllnadsdos bör ges fyra månader efter den senaste dosen, enligt Folkhälsomyndigheten.

4 apr 2022, kl 09:54
0

Sedan 1 april räknas inte covid-19 längre som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom i Sverige. Men det är fortfarande en väsentlig smittspridning i landet.

Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu en andra påfyllnadsdos, det vill säga en fjärde dos, covid-19-vaccin till alla som är 65 år och äldre. Den fjärde dosen bör enligt myndigheten erbjudas fyra månader efter det senaste vaccinationstillfället.

– Målet är precis som tidigare att förhindra allvarlig sjukdom och död i covid-19. Eftersom vi fortfarande ser en betydande smittspridning både i Sverige och i andra länder i kombination med att vaccinskyddet nu börjar avta i denna grupp är det motiverat att erbjuda fler åldersgrupper en andra påfyllnadsdos, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Även personer som är mellan 18 och 64 år och har måttlig till allvarlig immunbrist rekommenderas en fjärde dos. Dessa personer bör få dosen tre månader efter den senaste vaccinationen. Sedan tidigare rekommenderar Folkhälsomyndigheten också en fjärde dos till alla över 80 år samt personer som bor på särskilt boende för äldre eller har hemtjänst eller hemsjukvård. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik från förra veckan har 62 procent av dem som bor på särskild boende för äldre fått sin fjärde dos och 35 procent av de med hemtjänst. För övriga personer över 80 år är motsvarande siffra 52 procent.

Alla grupper som erbjuds en fjärde dos nu under våren kommer troligen att rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos i höst. Folkhälsomyndigheten kommer att komma med besked om detta senare i år.

USA godkänner fjärde dos från 50 år

Nyligen gav den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA grönt ljus för en fjärde dos i USA till som är 50 år och äldre. Även i USA ska den fjärde dosen ges fyra månader efter den senaste dosen. Myndigheten godkänner även en fjärde dos till personer med vissa immunnedsättande tillstånd. Det kan till exempel handla om personer som har genomgått en organtransplantation.

FDA baserar sitt beslut på en studie i Israel där 700 000 personer fått en fjärde dos covid-19-vaccin.