Fick fängelse för att inte ha vaccinerat sitt barn

1
4155

Det franska vaccinationssystemet ska vändas ut och in. En av de hetare frågorna är det franska vaccintvånget. Alla småbarn ska enligt lagen i dag skyddas mot difteri, stelkramp och polio.

Nyligen dömdes ett föräldrapar till två månaders fängelse villkorligt, eftersom de har vägrat att låta vaccinera sin äldsta dotter.

Pappan Marc Lerère säger till Läkemedelsvärlden att vaccinerna är farliga och att läkemedelsindustrin har korrumperat myndigheter, experter och sjukvårdsministrar.

– Det är inte vacciner som har gjort att vissa sjukdomar har utrotats. Det är bättre levnadsstandard.

Marc Lerère berättar också att han är fast övertygad om att man kan skydda sig mot alla sjukdomar genom att äta bra mat.

Enligt apotekaren Isabelle Adenot är pappans extremt fientliga inställning ganska ovanlig i Frankrike. Ett vanligare problem däremot, säger hon, är att invånarna är invaggade i en falsk trygghet och därför struntar i vaccinationen. Skepticismen steg också efter en misslyckad kampanj mot fågelinfluensan H1N1 2009-2010.

Isabelle Adenot driver själv ett apotek i Paris och är ordförande i Apotekarsällskapet, som är ett obligatoriskt skråförbund i Frankrike.

– Problemet existerar ju mer eller mindre i hela västvärlden. Vaccinet är offer för sin egen succé. Människor vill bara vaccinera sig när de är rädda. I dag vill man till exempel ha ett skydd mot ebola eller dengue.

Isabelle Adenot säger att nästan inga franska föräldrar tvekar att låta vaccinera sina bebisar. Men färre håller sig framme när vaccinerna ska förnyas. Likaså är skyddet bristfälligt hos den vuxna befolkningen.

– Att knappt hälften av personerna i riskgrupper vaccinerar sig mot influensan är en katastrof. Förra året ledde det till en överdödlighet på 11 300 personer, säger hon. 

Den franska sjukvårdsministern Marisol Touraine har nyligen lanserat en landsomfattande debatt. Bland annat ska flera olika expertgrupper diskutera vaccinationsfrågan. I mars ska man också öppna en webplattform dit sjukvårdspersonal och andra invånare är välkomna att komma med förslag.

Därefter ska alla synpunkter sammanställas av en kommitté som i slutet av året ska presentera förslag till förändringar. Det främsta målet är att få fler invånare att inse betydelsen av att vaccinera sig.

Isabelle Adenot välkomnar kampanjen och tycker att det är bra att tvånget ses över.

– Jag är inte säker på att det är bra att ta bort de obligatoriska vaccinationerna. Men en fråga är ju varför det råder lag på att skydda sig mot vissa sjukdomar och inte mot andra, säger hon.

Att paret Lerère fick ett villkorligt straff berodde delvis på att de framhöll att systemet är inkonsekvent. I dag går det inte att låta barn få de tre obligatoriska vaccinerna, utan att de också vaccineras mot kikhosta. Trippelvaccinet är inte tillgängligt för små barn sedan flera år tillbaka. Överhuvudtaget är tillgängligheten av vacciner ett problem i dag.

Nyligen lovade läkemedelsindustrin i Frankrike att skärpa sig för att ha bättre kontroll på sina lager. Årets vaccinationsdebatt kommer att beröra en rad områden. Det främsta målet är alltså att få en större del av befolkningen att inse vikten av att skydda både sig själva och omgivningen mot numera ovanliga sjukdomar. Alla ska också snart få en elektronisk vaccinationsbok.

Isabelle Adenot hoppas dessutom få gehör för ett krav på att läkarnas vaccineringsmonopol slopas, så att även apotekare kan ge sprutor.

– Vi når ju ut till grupper, som aldrig besöker en läkarmottagning, säger hon.

Det här är första delen i Läkemedelsvärldens serie om vaccin och åtgärder för att öka vaccinationsgraden. Kan ett obligatorium som i Frankrike vara aktuellt även för Sverige? Läs nästa del i serien på onsdag den 24 februari.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Hur kan man ställa frågan “Bör det vara obligatoriskt att vaccinera sitt barn?” och förvänta sig ett ja eller nejsvar.
    Vad gäller sakfrågan kan jag inte förstå att föräldrarna kunde dömas. Det fanns ju inget vaccin som bara innehöll de tre lagstadgade komponenterna.
    Detta i ett land med en så primitiv barnsyn att man tillåter aga.