Annons

Felaktigheter i cancerstudie

Den brittiska cancerstudien Million Women Study innehåller många brister, visar en ny undersökning. Det går därför inte att dra
några säkra slutsatser av den.

17 jan 2012, kl 11:54
0

Annons

Million Women Study (MWS) rapporterade 2003 om att kvinnor som fick hormonbehandling i klimakteriet hade en ökad risk för bröstcancer. Studien fick stort genomslag. Den ökade risken var högre än andra studier kommit fram till, bland annat Womens Health Initiative (WHI) och därför har forskare i Journal of Family Planning and Reproductive Health granskat studien.

Granskningen visar att det finns flera brister i studien som kan ha påverkat resultatet, skriver Journal of Family Planning and Reproductive Health. Som exempel nämns att de kvinnor som fick cancer inom några månader från att studien startade borde exkluderats, men gjorde inte det. Viktig information saknades också ofta.

Det går därför inte att dra några säkra slutsatser av studien, trots dess storlek, påpekar granskarna.