Annons

FDA tar nytt grepp om utvecklingen av cancerläkemedel

I ett försök att få ut bättre cancerläkemedel snabbare på marknaden ska FDA samarbeta med det amerikanska nationella cancerinstitutet. För att nå målet har parterna satt upp ett program som innehåller bland annat utvecklandet av biomarkörer och kliniskt meningsfulla utfallsmått.

2 jun 2003, kl 20:03
0

Annons

FDA har som målsättning att förbättra tillgången och användningen av effektiva cancerläkemedel. National Cancer Institute, NCI, som ingår i National Institutes of Health vill eliminera lidande och död på grund av cancer innan 2015. För att lyckas slår nu de två parterna sina påsar ihop om ett program för förbättring av utvecklingen av cancerläkemedel.

Samarbetet innehåller flera punkter på konkreta åtgärder som ska genomföras. Bland annat ska en standard för utvärdering av biomarkörer som visar ett läkemedels kliniska effekt utarbetas. En infrastruktur för bioinformatik ska tas fram som kan användas för att förbättra datainsamling och analys av forskning. Genom en systematisk genomgång av rådande regler är det tänkt att FDA och NCI ska hitta fler sätt att förbättra både läkemedelsutvecklingen och lagstiftningen kring terapierna. Effektiviteten i klinisk cancerforskning och i den vetenskapliga utvärderingen av nya cancerläkemedel ska på så sätt förbättras.