FASS sväller med hundra sidor om året

Läkemedelsbibeln FASS, Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, växer snabbt och riskerar snart att bli svårhanterlig.

22 nov 2001, kl 13:20
0

Annons

FASS Sedan 1970 har FASS växt till sig med ganska exakt 1000 sidor, vilket motsvarar en ökning på ganska blygsamma 32 sidor om året.

Men sedan Sverige blev medlem i EU 1995 har det gått desto snabbare. FASS har under de senaste sex åren svällt med cirka hundra sidor om året. Om den nuvarande tillväxttakten fortsätter kommer 2030 års upplaga att vara en mastodontpjäs på nästan 5000 sidor.

En delförklaring till att FASS blir allt tjockare är att texterna sedan 1995 inte behöver godkännas av Läkemedelsverket, utan istället baseras på preparatens produktresuméer.

? I samråd med vår expertgrupp föreslår vi i regel nedkortningar, men många av företagen är av policyskäl tveksamma till att stryka i sina texter, säger Ann Maliniak, ansvarig för FASS på LINFO.

En annan förklaring är de nya EU-reglerna för godkännande av läkemedel, som gjort att antalet nya preparat, inklusive generika, ökar snabbare än tidigare.

? Det faktum att FASS växer så snabbt är en ständigt återkommande fråga på våra redaktionsmöten och vi arbetar med att ta fram alternativa lösningar. FASS i form av en handdator är exempelvis ett alternativ som vi diskuterar, säger Ann Maliniak.