Annons

FAS UT en myndighet eller två

Marita: Då vill jag hälsa er varmt välkomna till den här presskonferensen om vårt nya initiativ FAS UT för myndigheter. Ett unikt initiativ som innebär att vi i framtiden inte bara kommer att fokusera på hur vi sjösätter nya myndigheter, utan också hur vi på bästa sätt avvecklar myndigheter som inte längre behövs. Journalist: Namnet […]

21 apr 2005, kl 16:09
0

Marita: Då vill jag hälsa er varmt välkomna till den här presskonferensen om vårt nya initiativ FAS UT för myndigheter. Ett unikt initiativ som innebär att vi i framtiden inte bara kommer att fokusera på hur vi sjösätter nya myndigheter, utan också hur vi på bästa sätt avvecklar myndigheter som inte längre behövs.
Journalist: Namnet anspelar på det här med att sätta ut läkemedel, eller?
Marita: (lutar sig fram mot mikrofonen) Em, det här är ju ett övergripande initiativ. Vad gäller läkemedelsmyndigheter vill jag gärna att vår sakkunnige från socialdepartementet svarar.
Sakkunnig: Det är riktigt att vi anspelar på att mycket av det som gäller för läkemedel även kan appliceras på myndigheter. Till exempel bör man inte ha två läkemedel som fungerar på exakt samma sätt, vi bör samordna behandlingen och inte se läkemedlen som ensamma öar och så vidare.


De inbjudna journalisterna börjar se lite smått frågande ut.
Journalist: Eh? finns det idag exempel på myndigheter som fungerar på samma sätt alltså?
Sakkunnig: Njae, vad gäller myndigheter inom mitt område, läkemedel, har jag försökt göra en bedömning, och det är inte helt lätt. Vi har 21 landsting och regioner som har ett eget ansvar. Vi vet också att det finns 35 olika läkemedelskommittéer som i sin tur är organiserade i undergrupper. Vi har Läkemedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden, Socialstyrelsen, SBU, Folkhälsoinstitutet, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Sedan finns ett nytt initiativ, Centrum för uppföljning av läkemedels användning. Och så har vi ju?.
Marita: (avbryter) Som svar på din fråga finns det inget idag som talar för att det skulle finnas ett omfattande dubbelarbete.


Den sakkunnige från departementet sneglar på Marita och tar upp kampen om ordet.
Sakkunnig: Jag vill också verkligen poängtera att mycket av arbetet, till exempel det som pågår parallellt i de här regionerna, stödjer vi helhjärtat. Det handlar om den svenska folksjälen, att få vara med och bestämma från gräsrotsnivå och komma till konsensus. Det är det enda sättet att få en svensk att följa lagar och rekommendationer tror jag. Inte minst läkare som har så kallad fri förskrivningsrätt. Att styra dem är inte lätt. Och på läkemedelsområdet så måste vi vara överens om att läkarna frivilligt ska se till att förskrivningen inte längre är för fri.
Journalist: Men kan ni ge exempel på några myndigheter ni vill fasa ut?
Marita: (lite bistrare nu..) Alltså, det där tycker jag är en fullständigt onödig fråga. Du vill insinuera att det finns för många myndigheter bara för att vi kanske har ett 60-tal olika instanser uppräknade här, eller hur?
Journalist:? ja, det är väl en relevant fråga?
Marita: Det är ju precis så ni journalister arbetar för att göra en hel höna av en fjäder, men vi går inte på det.
Journalist: Eh ?okej, då frågar jag så här, vad vill ni åstadkomma med initiativet?
Marita: (gladare igen) Mmm. Det logiska vore att redan när en myndighet startar upp borde man ha en plan för hur den ska avvecklas. Det kan till exempel vara som på krogen, en in en ut, eller förslag på utlokalisering, omorganisering, eller andra sätt så att förlegade myndigheter på ett smidigt sätt liksom försvinner av sig själva.
Journalist: Konkret, kan du nämna någon myndighet ?
Marita: (avbryter) Okej, tiden rinner iväg, pressmeddelande och annat material finns vid utgången. Tack för att ni kom hit.