Farmaceuten behövs i recepturen

Förslaget om att enbart farmaceuter ska få expediera recept är bra, skriver Christina Ljungberg i gästbloggen.

4 Maj 2017, kl 10:10
0

I apoteksutredningen som lades fram i mars föreslås att enbart farmaceuter ska få utföra de olika delarna i en receptexpedition.

Receptbehöriga tekniker som idag jobbar i recepturen är ofta duktiga och det fungerar idag. Ändå tycker jag att utredningens förslag är bra. Jag tänker att farmaceuter i hela receptexpeditionen skulle främja samarbete med övriga vården, gynna farmaceutisk kompetens och rekrytering av farmaceuter till öppenvårdsapotek och, inte minst, stärka patientsäkerheten.

Hur vill vi att framtidens receptexpedition ska se ut? Själv hoppas jag att framtiden kommer att ställa ännu högre krav på rådgivning och information.

Läs hela Christina Ljungbergs blogginlägg här.