Annons
Apotekare gav höjd patientsäkerhet

Apotekare gav höjd patientsäkerhet

I en amerikansk studie fann forskare stora fördelar med att en apotekare eller apotekstekniker gick igenom patienternas läkemedelslistor på akuten.

5 dec 2017, kl 12:37
0

Annons

Studien som genomfördes på sjukhuset Cedars-Sinai i Los Angeles, har redan lett till en klinisk förändring. När högriskpatienter kommer till sjukhusets akutmottagning finns nu apotekspersonal för att gå igenom patienternas läkemedelsjournaler.

Att en apotekare eller apotekstekniker gör en grundlig genomgång av patienternas läkemedelshistoria har nämligen visat sig kunna minska feldokumentering och felmedicineringen med 80 procent. Det framgår i en studie som publiceras i BMJ Quality & Safety.

– Den vanliga proceduren är att läkare och sjuksköterskor tar patientens information om läkemedel samtidigt som de ger och koordinerar vård till patienten, säger Joshua Pevnick, läkare på Cedars-Sinai och försteförfattare till studien, i en kommentar. Det är därför det är så värdefullt att låta en apotekare sköta läkemedelsanamnesen, eftersom apotekarens roll bara handlar om just det.

Studiens design var trearmad, randomiserad och kontrollerad och inbegrep 306 patienter. I den första interventionsarmen fanns en apotekare som gjorde läkemedelsgenomgången med patienterna innan de skrevs in på en avdelning. I den andra armen fanns en apotekstekniker som gjorde samma sak. Den tredje var en kontrollarm där den vanliga proceduren sköttes som tidigare, av läkarna och sjuksköterskorna.

Det primära effektmåttet var felaktigheter i läkemedelsjournalerna mätta utifrån allvarlighetsgrad. Både felaktigheter i journaler och felaktiga ordinationer bedömdes och graderades sedan av oberoende experter.

Studien fokuserade på mer komplexa patienter med en hög grad av polyfarmaci, det vill säga som tog tio eller fler läkemedel samtidigt. I samtliga armar var patientgrupperna liknande. Medelåldern var 72 år och det genomsnittliga antalet läkemedel var 15. Antalet patienter som inkluderades i analysen var 278. Resultatet visade att i de armar där en apotekare eller apotekstekniker hade gått igenom patienternas läkemedel var förekomsten av felaktigheter 80 procent lägre, både när det gällde dokumentering och ordinationer.

Läkemedelsskador är bland de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård, både i USA och Sverige. Det kan vara interaktioner mellan substanser, dubbla ordinationer, feldosering eller brister i informationen till patienten om hur och när ett läkemedel ska tas. Felaktiga ordinationer kan i sin tur bero på att det som står i patientens journal om tidigare behandlingar inte är korrekt.