Facken oeniga i monopolfrågan

Monopolets vara eller inte vara splittrar apoteksfacken. Farmacevtförbundet vill öppna upp helt, medan Farmaciförbundet vill behålla monopolet.

23 maj 2002, kl 19:46
0

Ett samhällsägt, enhetligt apotekssystem ? som i Sverige ? är den bästa modellen, både för kunder och personal, säger Britt-Marie Skoglösa, ordförande i Farmaciförbundet.

? Vi står bakom principen med lika priser över hela landet, lika tillgänglighet för alla. Man ska få samma service vare sig man bor i glesbygd eller i Stockholms innerstad.

Och det kan bara samhället garantera?

? Ja. Vi hör ju från Norge hur kedjorna köper apotek i städernas attraktiva lägen, men inte i glesbygd. Om vi tillåter privata ägare i Sverige, skulle det nog bli likadant här, säger Britt-Marie Skoglösa.

Hon kan inte se några fördelar med att släppa in nya aktörer.

? Nej, särskilt inte om man ser till kostnader och samhällsnytta. I Norge har ju priserna inte sänkts. Visst har det blivit fler apotek, men de stängs redan på grund av överetablering. Våra medlemmar värdesätter anställningstrygghet och den känns inte bra i ett system där man öppnar många apotek, men stänger efter ett tag.

Avregleringen i Norge har bidragit till höjda löner ? är inte det bra?

? I enskilda fall, kanske. Men jag kan inte se att våra medlemmar gynnas av ett system där en receptarie inte ens kan få vara chef för ett apotek eller apoteksområde, som det är i Norge, säger Britt-Marie Skoglösa.

Vill se mångfald

Sveriges Farmacevtförbund är på rakt motsatt kurs och vill skrota monopolet.

? Vi vill se en mångfald av både ägarkonstellationer och sätt att bedriva verksamheten, säger förbundsdirektör Lennart Axelsson.

? Det kan vara statliga, kommunala, kooperativa eller privata företag ? och framför allt enskilda farmacevter ? som ägare. Det viktigaste vid en avreglering är just att återskapa entreprenörkraften inom farmacevtkåren. De måste ges förutsättningar att få pröva sina vingar, sina idéer, på en öppen marknad.

? Dagens system skapades utifrån förhållanden på 50- och 60-talen och har blivit omodernt. I dag gäller helt nya förutsättningar, främst en allt högre internationalisering som gör att vi inte kan bygga upp murar kring en bransch.

Vill ni tillåta försäljning av receptfritt i detaljhandeln?

? I första hand vill vi hålla samman försäljningen, på försäljningsställen med farmacevtisk kompetens. Var det sker är en bisak, vi ser gärna shop-in-shop-lösningar som i Västerås, där Coop och Apoteket visat att det är en fullt möjlig lösning.

? Apoteken måste finnas där kunderna finns, sådana beslut ska inte tas centralistiskt.
Ingen risk att glesbygdsservicen blir sämre?

? Nej, snarare tvärtom när fler aktörer släpps in och man kan bygga lösningar med till exempel detaljhandeln som ju finns på fler ställen än apoteken.

? Runt om i världen ? Kanada, Australien, Norge ? finns det fungerande glesbygdservice. Jag förstår inte varför den skulle vara bättre med ett monopol än med en fri marknad, där det faktiskt finns fler möjligheter, säger Lennart Axelsson.