Annons
EU:s läkemedelsmyndighet får förstärkt roll
Foto: Istock

EU:s läkemedelsmyndighet får förstärkt roll

En ny förordning ska stärka EMA:s roll vid krishantering avseende läkemedel och medicintekniska produkter.

20 jan 2022, kl 11:14
0

Annons

Bättre krisberedskap och krishantering när det gäller läkemedel och medicintekniska produkter, och en ny EU-plattform som ska övervaka och rapportera om läkemedelsbrister. Det är några av de saker som ska uppnås med en ny förordning som innebär att EU:s läkemedelsmyndighet EMA får en förstärkt roll.

EU:s läkemedelsmyndighet bättre utrustad

Den nya förordningen innebär att EMA ska bli bättre utrustad för att övervaka och minska bristen på viktiga läkemedel och medicintekniska produkter. Två nya styrgrupper kommer att inrättas, en för brist på läkemedel och en för brist på medicintekniska produkter. EMA kommer också att upprätta och underhålla europeiska läkemedelsförsörjningsdatabasen som ska övervaka läkemedelsbrister och underlätta datainsamling.

Dessutom kommer EMA att ha en hemsida med information om eventuella brister. Där kommer också information om kliniska prövningar och produktinformation om godkända läkemedel att finnas.

– Den nya förordningen gör att både myndigheten och alla aktörer i försörjningskedjan blir mer transparenta och involverade i processen vilket främjar samarbeten mellan EU:s myndigheter. Kliniska prövningar för att utveckla vaccin och behandlingar kommer att stödjas, vilket ökar transparensen i dessa frågor, säger Nicolás González Casares på EU-parlamentet, i ett pressmeddelande.

– Den nya plattformen för övervakning av brister kommer att förse EU:s läkemedelsmyndighet med ett viktigt verktyg för att övervaka läkemedelsförsörjningen och förebygga brister. Kort sagt mer transparens, mer samordning, mer deltagande samt mer förebyggande och effektivare övervakning, fortsätter han.

Del av ramverk

Förslaget om EMA:s förstärkta roll är en del av ett ramverk för hälso- och sjukvårdssäkerhet anpassat för framtida hälsoutmaningar. Detta föreslogs av EU-kommissionen i november och baseras på lärdomar från covid-19-pandemin.

Den nya förordningen kommer att gälla från och med 1 mars 2022.