Annons

Europeiska riktlinjer för läkemedel mot Alzheimers och Parkinsons

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har släppt två nya riktlinjer
för hur läkemedel mot Alzheimers och Parkinsons ska forskas fram.

5 sep 2008, kl 13:48
0

Annons

Att EMEA nu ger ut dessa riktlinjer beror på framsteg som gjorts inom forskning på demenssjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Framförallt är det upptäckter på molekylär nivå om sjukdomarna och deras förlopp som EMEA nämner. Detta har gjort att nya läkemedel tagits fram, både symptomlindrande och de som går på mekanismerna bakom sjukdomarna.

EMEA säger i ett pressmeddelande att för att säkerställa kvalitén i användningen och utvecklingen av dessa läkemedel krävs tydliga och detaljerade riktlinjer om både hur diagnoser ställs och hur förändringar i sjukdomstillstånd mäts. Myndigheten ger bland annat information om vilka kognitiva och psykologiska test som bör användas för att diagnostisera patienter och hur kliniska studier ska organiseras.

Eftersom flera läkemedel för att behandla Parkinsons och Alzheimers är nya så finns inga uppföljningsstudier och en rapportring av biverkningar och utfall är därför nödvändig, säger EMEA. De nya riktlinjerna är inte juridiskt bindande utan ska betraktas som en guide att användas i tillsammans med andra riktlinjer från EMEA.