Annons

EU röstade om biverkningsrapportering

Europaparlamentet röstade på onsdagen om ett förslag att förbättra den europeiska biverkningsrapporteringen.

23 sep 2010, kl 11:50
0

En av förändringarna som förslaget innebär är EU:s portal för rapportering av biverkningar, Eudravigilance öppnas för allmänheten. I och med det kommer också allmänheten att kunna rapportera in misstänkta biverkningar. På Eudravigilance kommer man att kunna hitta produktresuméer, bipacksedlar och protokoll från utredningar.

På Läkemedelsverket är man nöjd med den förbättring som det här innebär.
– Just rapportering från allmänheten det har vi redan i Sverige så där blir det inte någon skillnad för oss, säger Kerstin Jansson, chef på enhet för farmakovigilans på Läkemedelsverket.

Sedan inrapporteringen från allmänheten blev möjlig har verket fått in mellan tre och fyra tusen rapporter. Enligt Kerstin Jansson är det bra men det skulle kunna blir ännu bättre.

Det europeiska lagförslaget innebär också att det ska finnas information både på portalen och bipacksedlar om hur man kan göra när man vill rapportera in en biverkan.