Annons

ENKÄT: Inom vilket terapiområde tror du vi får se framtidens läkemedelsgenombrott?

Ellen Vinge, docent och överläkare vid enheten för klinisk kemi och farmakologi, universitetssjukhuset i Lund: – Det är svårt att sia om framtiden, men inom cancerområdet kommer vi säkert få tillgång till bättre och mer skräddarsydda behandlingar. Ett område som det nu händer väldigt mycket inom är ?sällsynta sjukdomar?. Här tror jag att vi får […]

29 aug 2006, kl 11:42
0

Annons

Ellen Vinge, docent och överläkare vid enheten för klinisk kemi och farmakologi, universitetssjukhuset i Lund:

– Det är svårt att sia om framtiden, men inom cancerområdet kommer vi säkert få tillgång till bättre och mer skräddarsydda behandlingar. Ett område som det nu händer väldigt mycket inom är ?sällsynta sjukdomar?. Här tror jag att vi får se betydligt fler läkemedel i framtiden. Samtidigt finns det risk att flera av dessa i slutändan blir besvikelser, eftersom särläkemedel mot sällsynta sjukdomar inte kan undersökas lika ingående som läkemedel mot vanliga sjukdomar.

Ernst Brodin, professor i farmakologi vid Karolinska institutet i Solna:
– Det var länge sedan det kom några nya läkemedel mot smärta, som är mitt eget forskningsfält. Men på senare tid har det skett en kunskapsutveckling. I dag vet vi till exempel mer om vad som bakom ligger neuropatisk smärta. Förhoppning är att detta på sikt kan leda fram till bättre läkemedel. Det finns en stor efterfrågan på nya behandlingar eftersom många smärtpatienter inte får tillräcklig hjälp i dag.

Lars Werkö, professor i medicin och tidigare forskningschef på Astra:
– Generellt tror jag att vi kommer att få se utveckling inom cancerområdet och kroniska inflammatoriska sjukdomar, där man börjar nysta upp flera nya mekanismer. En komplicerande faktor när man ska sia om sådant här är att det inte alltid är lätt att veta vilka sjukdomar som nya behandlingsprinciper kommer att användas mot i slutändan. Så var det till exempel med betablockerarna, som ingen människa visste vad de skulle användas mot från början.