Annons

En samlad röst för branschen behövs

När marknaden fylls av apoteksägare växer behovet av en gemensam plattform. Thony Björk på Apoteket AB:s internationella enhet bäddar för en ny branschorganisation.

9 jun 2009, kl 18:02
0

Annons

Varför behövs en branschorganisation?
? Jag tror att det finns ett behov av en gemensam företrädare som kan föra apoteksägarnas talan både nationellt och internationell. Det finns en rad frågor som är gemensamma för alla i branschen som det är bra att samarbeta runt. Det stärker apoteksägarna att kunna föra en gemensam talan i vissa frågor och en röst gentemot aktörer som myndigheter och media.

Vilka frågor skulle en branschorganisation arbeta med?
? Ett av de tydligaste behoven är att förhandla de generella ramvillkor som rör branschen. Det rör sig om kompetensnivåer, om praktikplatser på apotek och gemensamma branschetiska regelverk om hur apoteksägare ska förhålla sig till industrin och liknande frågor.  

? I vissa länder har den typen av organisation även ett arbetsgivaransvar. I Danmark till exempel är det Apoteksföreningen som förhandlar med fackförbunden vilket de inte har i Norge och Storbritannien.  Hur det ska vara i Sverige får vi diskutera när en organisation väl har bildats.

Finns det förebilder i andra länder att snegla på?
? Storbritannien och Norge där apotekssystemen liknar det som Sverige kommer att ha är intressanta. Där samlas både stora ägare som kedjor och små egenföretagare under samma paraplyorganisation och jag hoppas att man ska kunna hitta en liknande lösning i Sverige.

Hur ska bildandet av en sådan organisation gå till?
? Sedan förra hösten finns ett löst samlat nätverk där potentiella medlemmar diskuterar strategier utifrån de villkor som apoteksbranschen kommer att få. De som finns med i diskussionen är de kända aktörerna som Tamro, Universitetsapoteket, Celesio och Kronans Droghandel. Men någon förening kommer inte att bildas innan det finns fler apoteksägare än Apoteket AB.

Behöver egenföretagarna en egen samlingsorganisation som för deras talan?
? De har en självklar röst som hittills mest hörts genom Farmacevtföretagarna. I en branschorganisation kan man tänka sig den brittiska modellen där det finns en organisation som representerar egenföretagarna i den nationella. Eller så väljer man den norska varianten där alla apotek är medlemmar oaktat vem de ägs av.

Är det viktigt med en samlad röst ur ett internationellt perspektiv?
– Jag tänker mig att en branschorganisation kan representera Sverige på den internationella arenan och finnas med ibland annat PGEU, Europharm forum och Fip. Det blir ett naturligt steg för en nationell organisation.   

Du arbetar redan på den internationella arenan, hur ser man på den svenska omregleringen ute i världen?
? Nu har ägandefrågan varit väldigt aktuell. De länder som har en modell där ett apotek alltid ägs av en apotekare på traditionellt vis, ser på den svenska utvecklingen med i stort sett fritt ägandeskap med oro. Där finns en rädsla att yrkestiteln urholkas. De blev väldigt nöjda med EG-domstolens dom som kom nyligen med budskapet att det kan vara bra att ha kvar modellen med apotekare som ägare i de länder som vill det.

? I andra länder ser man den svenska utvecklingen som fullständigt naturlig där det i driften måste finnas farmacevtisk kompetens men att ägaren kan vara någon annan.

Läs också tidigare intervjuer med profiler inom apoteksomregleringen:
090429 Apotekets HR-chef Monica Höglind
090506 Omstruktureringsbolagets vd Eva-Britt Gustafsson
090513 Läkemedelsverket inspektionsenhet, Erica Hagblom
090520 Farmacevtföretagarna, Lennart Axelsson
090527 Servicebolagets vd, Ylva Hambraeus Björling
090603 Apotekets omregleringsorganisation, Stefan Gustafsson
090617 Statssekreterare på finansdepartementet, Dan Ericsson
090617 TLV:s apoteksansvarige, Magnus Thyberg