Annons

EMEA är nästan ikapp FDA

Tiden från ansökan till godkännande av ett nytt läkemedel i EU har kortats. Nu är den europeiska myndigheten nästan lika snabb som den amerikanska, visar en ny rapport.

19 jan 2007, kl 13:25
0

Enligt en rapport från Tufts Center for the Study of Drug Development (CSDD) har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA blivit mycket snabbare på att godkänna nya läkemedel. Rapporten visar hur snabbt läkemedlen blivit godkända på båda sidor om Atlanten under åren 2000-05. Mediantiden för ett godkännande var nästan identisk: 15,8 månader för ett EMEA-godkännande och 15,7 månader för ett godkännande från amerikanska FDA.
Nya regelverk och påskyndade bedömningsprocesser är några av anledningarna till framgången.

Men rapporten visar också att av 71 produkter godkändes fortfarande 47 av dem snabbare i USA. Däremot var det en större variationen i godkännandetiderna, ibland kortare och ibland längre, på andra sidan Atlanten.